Nærmiljøprosjektet

Hva kjennetegner et helsefremmende og sosialt bærekraftig lokalsamfunn? Hva bidrar til trivsel og livskvalitet? Hvordan kan medvirkning og samskaping bli en naturlig del av lokalt plan- og utviklingsarbeid? 

Nærmiljøprosjektet ble offisielt avsluttet med en stor nasjonal konferanse i Stavanger i november 2018. Under kan du se presentasjonene og lære av erfaringer som ble delt.