Konferanser

Rogaland fylkeskommune arrangerer som regel en årlig konferanse i løpet av høsten for partnerskapsaktørene. Temaene varierer i tråd med kompetansebehov og kunnskapsgrunnlaget. 

2020

Rogaland fylkeskommune, Husbanken og Fylkesmannen i Rogaland arrangerte i desember 2020 et webinar om boligplanlegging og folkehelse for kommunene i Rogaland. Hensikten med seminaret var å gi kunnskap om hvordan langsiktig areal- og boligplanlegging kan legge til rette for en sosialt balansert utvikling av lokalmiljøer. 

Til toppen