Frivillighetspolitikk

  

Rogaland fylkeskommune har siden 2015 arrangert en årlig samling for erfaringsdeling om frivillighetspolitikk. Kommunene som har søkt på midler til utvikling av en frivillighetspolitikk, møtes for å dele sine erfaringer. Under finner du eksempler på presentasjoner fra erfaringssamlingene, og handlingsplaner for frivillighetspolitikk fra noen av kommunene.

 

Se Frivillighet Norge sine presentasjoner og mer på samhandlingskoden.no.

 

Les mer om hva Rogaland fylkeskommune gjør for å styrke frivilligheten.