Sunne kantiner

Sunn mat på et bord - Klikk for stort bildeFylkeskommunen satser på sunne kantiner. I 2013 ble det opprettet et kantinenettverk som gjennomføres ute i skolene for kantineledere og rektorer. 

Kantinenettverk

Kantinene er en nyttig møteplass som kan bidra til et godt psykososialt miljø, og derfor er det viktig at det legges til rette for gode og trivelige spisemiljø. Kantinenettverket møtes årlig til en fagdag ute i skolene. Nettverket består av alle de videregående skolene sine kantiner, Tannhelse Rogaland, folkehelse, opplæringsavdelingen og innkjøpsavdelingen. Målet til nettverket er å styrke den faglige kompetansen hos de ansatte i kantinen og legge til rette for erfaringsutveksling. 

Gratis skolefrokost

Fra 2019 til 2022 er det satt av midler til gratis skolefrokost for elever i fylkeskommunale videregående skoler. Midlene fordeles og tildeles skolene etter elevtall. Det ble inngått en samarbeidsavtale med UIS om følgeevaluering over tre år. Resultatene fra de to første evalueringene av skolefrokostordningen ble lagt fram som en orienteringssak i fylkestinget. Dataene fra spørreundersøkelsene tilsier at ca. 15-17 % av elever benytter frokosttilbudet i Rogaland. Situasjonen i andre fylker tilsier at bruken av gratis skolefrokost ikke er så ulikt andre fylker. Det har vært gjennomsnittlig svarprosent på 32 % i første undersøkelse hos elevene og 38 % i midtevalueringen.  Se presentasjon om midtveisevalueringen (PDF, 2 MB).

Det planlegges for en siste spørreundersøkelse i 2022. For å styrke funn i forskningen vil det også blitt tatt med spørsmål i ungdataundersøkelsen som skal gjennomføres på våren i 2022.

Kompetanseheving

Rogaland fylkeskommune har i samarbeid med Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet laget en film om sunne kantiner.

Det er laget guider og oppskriftshefter med kantinetips for skoler som ønsker å arbeide videre med sunn kantinedrift.

Satsingen med sunne kantiner gjorde at Nofima, med sin matfaglige kompetanse, kantineleder ved Jåttå vgs., samt Rogaland fylkeskommune, reiste til Oslo for å holde et innlegg til matbransjen om deres erfaringer for å støtte opp om intensjonsavtalen for et sunnere kosthold mellom matbransjen og helsemyndighetene.

Ungdommens fylkesting har ytret ønsker om medvirkning og samarbeid for videre drift og støtter et gratis frokosttilbud.

Her kan du laste ned guide og oppskriftsamling for sunne kantiner ved videregående skole:

Guide til en sunn og trivelig kantine (PDF, 534 kB)

Oppskriftsamling  (PDF, 2 MB)