Fritidserklæringen

 

Rogaland fylkeskommune skal sammen med partnere koordinere og legge til rette for at flest mulig barn og unge, voksne og eldre, kan drive med egenorganisert fysisk aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige, medlemsbaserte idretten. I 2018 deltok 13 kommuner i Rogaland sammen med Rogaland fylkeskommune i KS sitt kommunenettverket. Nettverket hadde som mål å blåse liv i fritidserklæringen (PDF, 550 kB). Det ble opprettet 5 samlinger for å fremmer at flere barn og unge får delta i kultur-, fritids- og idrettsaktiviteter. 

Det finnes både administrativ og politisk støtte i Rogaland fylkeskommune for fritidserklæringen.

Planen 2019-2022, er at det gis fylkeskommunal støtte til Frilager over 4 år.

Det inngås driftsavtale med utlånssentralen for friluftsutstyr, Frilager, og det avsettes driftsmidler for å styrke utlånssentralens arbeide. Det arbeides for å utarbeide en felle digital plattform for Rogaland, hvor en skal finne oversikt over alle utlånsentraler.