Fiskesprell

To jenter ute på Fiskesprell - Klikk for stort bilde Simen G. Fangel

  

Fiskesprell er et nasjonalt kostholdsprogram som har som mål å øke sjømatkonsumet blant barn og unge. Vi legger til rette for at barn og unge skal få positive smaksopplevelser basert på havets delikatesser. Rogaland fylkeskommune har koordineringsansvar for Fiskesprell-kursene for ansatte i barnehager og skolefritidsordninger. 

Barn og unge spiser generelt mindre sjømat enn anbefalt av helsemyndighetene. Sett fra et helsemessig synspunkt er det gunstig hvis forbruket av fisk og annen sjømat øker, spesielt blant barn og unge. Gjennom gratis kurs og inspirasjonsmateriell bidrar Fiskesprell til å øke kunnskapen og kompetansen (tilbereding m.m.) om sjømatens rolle i kostholdet

Hvem er Fiskesprell for?

Fiskesprell har tilbud til barnehager, skoler, barn og unge og foreldre over hele landet. Alle tilbud gjennom Fiskesprell er gratis.

Fiskesprell har gratis kurstilbud for:

  • ansatte i barnehager og skolefritidsordninger
  • lærere i mat og helse i grunnskolen (nasjonalt ansvar)
  • studenter ved grunnskole- og barnehagelærerutdanningene (nasjonalt ansvar)
  • elever ved barne- og ungdomsarbeiderlinjen på videregående skole (BUA)

Andre tilbud fra Fiskesprell 

  • Råvarestøtte til foreldrearrangementer der det tilberedes og serveres sjømat.
  • Råvarestøtte til kollegamøte med tilberedning av Fiskesprell-retter. Eksklusivt for deg som har deltatt på Fiskesprell-kurs.
  • Råvarestøtte og materiell til grunnskoler som har praktisk undervisning i mat og helse.
  • Råvarestøtte til arbeidslivsfag i ungdomsskolen, for undervisningsopplegg med tilberedning av sjømat.

Fiskesprell er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Norges sjømatråd, Helsedirektoratet, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) og fiskesalgslagene i Norge. Tiltaket er basert på, og i tråd med Helsedirektoratets kostråd.

Se også:

Oversikt over andre kurs og tilbud fra Fiskesprell

Erfaringer fra fiskesprell (PDF, 113 kB)

En kokk lager mat med barn - Klikk for stort bilde 

 

 


Vinn en kokk for en dag - Hvert år blir det trukket ut en kursdeltaker som får besøk av en kokk i sin barnehage eller SFO.

Til toppen