Fiskesprell

To jenter ute på Fiskesprell - Klikk for stort bilde Simen G. Fangel

  

Fiskesprell er et nasjonalt kostholdsprogram som har som mål å øke sjømatkonsumet blant barn og unge. Vi legger til rette for at barn og unge skal få positive smaksopplevelser basert på havets delikatesser. Rogaland fylkeskommune har koordineringsansvar for Fiskesprell-kursene for ansatte i barnehager og skolefritidsordninger. 

Meld deg på kurs

Årspakken er en ny kursmodul (2021) som inkluderer besøk i barnehagen med matlaging sammen med nøkkelpersonell og førskolebarn. Det er begrenset antall med kursplasser, det blir derfor holdt en liste over "førstemann til mølla".  Årspakken består av et todelt kurs, hvor målet er å gi barnehagene kompetanse og inspirasjon til å spre sjømatglede og bidra til at barn spiser mer sjømat.  «Rammeplan for barnehagen» (2017) og «Ny nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen» (2018) er sentral i dette kurset.

Påmelding for barnehageansatte. Påmeldingsfrist 1. oktober. 

Meld deg på

Praktisk info:

 • Kurset er gratis.
 • De som får plass vil bli kontaktet av kursleder.
 • Kursleder er ansvarlig for å samordne kursdagen. Tidspunkt avtales direkte med barnehagen. 
 • Kursleder tilbereder og lager mat sammen med en gruppe voksne og barn- fortrinnsvis førskolebarna. Det legges vekt på å skape en god dialog med barna gjennom en samlingsstund innledningsvis, praktisk matlaging og felles måltid med for- og etterarbeid. Barna medvirker under hele prosessen, fra råvare til ferdig resultat.

Fiskesprell er et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Norges sjømatråd, Helsedirektoratet, Havforskningsinstituttet og fiskesalgslagene i Norge. Tiltaket er basert på, og i tråd med Helsedirektoratets kostråd.

Mat og drikke i barnehagen utgjør en betydelig del av det totale kostholdet til barn i barnehagealder. Barnehageansatte spiller en viktig rolle når det kommer til barns helse, kosthold og fremtidige matvaner. Den ansatte bør ha kunnskap om hva et variert og godt kosthold er og hvorfor dette er viktig. I perioden 2012-2017 var det en nedgang i sjømatkonsum på 46 % blant de under 34 år. Dette rammer spesielt barn og unge, som generelt spiser mindre sjømat enn helsemyndighetene anbefaler, og derfor går glipp av viktige helseeffekter.

Hvem er Fiskesprell for?

Fiskesprell har tilbud til barnehager, skoler, barn og unge og foreldre over hele landet. Alle tilbud gjennom Fiskesprell er gratis.

Fiskesprell har gratis kurstilbud for:

 • ansatte i barnehager og skolefritidsordninger
 • lærere i mat og helse i grunnskolen (nasjonalt ansvar)
 • studenter ved grunnskole- og barnehagelærerutdanningene (nasjonalt ansvar)
 • elever ved barne- og ungdomsarbeiderlinjen på videregående skole (BUA)

Andre tilbud fra Fiskesprell 

 • Råvarestøtte til foreldrearrangementer der det tilberedes og serveres sjømat.
 • Råvarestøtte til kollegamøte med tilberedning av Fiskesprell-retter. Eksklusivt for deg som har deltatt på Fiskesprell-kurs.
 • Råvarestøtte og materiell til grunnskoler som har praktisk undervisning i mat og helse.
 • Råvarestøtte til arbeidslivsfag i ungdomsskolen, for undervisningsopplegg med tilberedning av sjømat.

Se også:

Oversikt over andre kurs og tilbud fra Fiskesprell

Erfaringer fra fiskesprell (PDF, 113 kB)

En kokk lager mat med barn - Klikk for stort bilde