Kontakt oss

Har du spørsmål til folkeundersøkelsen, send e-post til fhus@rogfk.no

Har du spørsmål til folkehelesearbeidet i fylket kan du ta kontakt med en av oss.