Folkehelse-undersøkelsen 2020 (FHUS) - Rogaland fylkeskommune

Delta i folkehelseundersøkelsen

Bare du som er innbygger i Rogaland kan fortelle oss hvordan det er å bo og leve i fylket vårt.

Svar på undersøkelsen

Dine svar er viktige!

Svarene vi får gir oss et uvurderlig kunnskapsgrunnlag som vi kan bruke når vi planlegger for framtiden, både for deg og for de som kommer etter oss.

Se spørsmål og svar om undersøkelsen

Hvordan har du det egentlig?

I undersøkelsen spør vi deg blant annet om opplevd trivsel, helse og livskvalitet.

Se filmer for undersøkelsen

Til toppen