Ny nasjonal handlingsplan for fysisk aktivitet

Regjeringen har nylig lansert ny handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029

"Å være fysisk aktiv gir glede og mestring for mange, og det handler ofte om å gjøre noe sammen med andre. Fysisk aktivitet er samtidig nødvendig for å utvikle og opprettholde god helse og livskvalitet gjennom hele livet."

Oversikten over helsetilstanden i Rogaland viser at rogalendingene er for lite fysisk aktive. Inaktivitet fører til økt risiko for – og hyppighet av både somatiske og psykiske plager og sykdommer.

Les regjeringen handlingsplan for fysisk aktivitet 2020-2029 "sammen om aktive liv".

Til toppen