Ny nasjonal handlingsplan for forebygging av selvmord

Regjeringen har lansert ny nasjonal handlingsplan for forebygging av selvmord som gjelder fra 2020-2025.

Med den innføres en nullvisjon for selvmord i Norge.

Tiltakene i handlingsplan for forebygging av selvmord skal bidra til bedre forebygging og mer systematikk i arbeidet med selvmord, tidlig og god hjelp for personer i selvmordsrisiko, bedre hjelp til etterlatte etter selvmord og økt forskning, kunnskap og kompetanse om selvmordsforebygging.

Les mer om selvmordsforebygging i Rogaland fylkeskommune.

Til toppen