Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge

Bufdir lyser ut midler i "Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge".  Søknadsfrist 4. desember 2020! 

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

For at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser skal kunne søke om tilskudd til ordinære tiltak, jf. regelverkets 1 a), må kommunen ha meldt seg på ordningen. Fristen for dette var 11. november 2020.

Les mer om tilskuddsordningen på Bufdir sine sider.

Til toppen