Helhetlig boligpolitikk på agendaen

Stadig høyere boligpriser i byene og gapet som har oppstått mellom de som står innenfor og utenfor boligmarkedet har gitt økt oppmerksomhet rundt boligpolitiske spørsmål i den offentlige debatten.

KS har de siste årene jobbet sammen med en rekke kommuner, fylkeskommuner, Husbanken og forskningsinstitusjoner for å samle kunnskap og anbefalinger for videreutvikling av en boligpolitikk med rom for alle.

Helhetlig boligpolitikk er et viktig tema i arbeid med folkehelse og plan. Rogaland fylkeskommune har deltatt i KS-prosjektet og boligpolitikk har også vært et viktig tema i arbeidet med revidering av regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke, vedtatt i fylkestinget 20. oktober 2020. 11 desember 2020 arrangerte fylkeskommunen en konferanse om temaet sammen med Husbanken og Statsforvalteren i Rogaland. Se presentasjonene fra konferansen.

KS-prosjektet viser at det til tross for ulike utfordringer i ulike kommuner finnes noen felles hovedelement i en helhetlig kommunal boligpolitikk;

  • kommunens utfordringer i boligpolitikken og boligbehov må defineres tydeligere
  • boligpolitiske mål, strategier og tiltak må forankres i kommunens plan- og styringssystem
  • kommunene må velge virkemidler, organisering og samarbeid som svarer ut utfordringene

Den enkelte kommune må ta stilling til disse elementene i både overordnet planlegging og daglig drift.  Fylkeskommunen, Husbanken, Statsforvalteren og andre aktører kunne bidra med kunnskap og kapasitet. Ila 2021/22 vil Rogaland fylkeskommune utvikle et eget boligprosjekt der samarbeid mellom kommuner og regionale myndigheter vil være et viktig tema.

Mer informasjon om KS-prosjektet finner du her

Til toppen