Gjør mer for å forebygge selvmord

Unsplash

Arbeidet med å hindre selvmord styrkes. Fylkeskommunen setter nå i gang flere tiltak som skal gi bedre psykisk helse og dermed færre selvmord i Rogaland. 

- Det er mange som har et tomt rom etter en de har mistet. Vi kan sette på varmen både i huset til etterlatte og på rommet til våre venner som ikke finner mening med å fortsette. La oss gjøre det sammen, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Hun er glad for at fylkeskommunen nå har fått handlingsplanen «Våg å bry deg» som ble vedtatt i fylkestinget 9. desember. «Våg å bry deg» skal fremme psykisk helse og forebygge selvmord blant elever, lærlinger og ansatte i fylkeskommunen. Planen har også tiltak som støtter opp om kommunenes selvmordsforebyggende arbeid mot hele befolkningen.

Skolene

Selvmord er en av de vanligste dødsårsakene blant unge i dag. Men det er få unge som tar sitt eget liv. Arbeidet med å forebygge selvmord, gir også bedre psykisk helse hos elevene og fremmer mestring.

- Mange elever opplever psykiske plager selv, hos venner eller i nær familie. Nå kan skolenes ansatte styrke sin kompetanse og bli tryggere på å våge å bry seg, og å tørre å spørre om selvmordstanker, sier Marianne Chesak.

Handlingsplanen skal også bidra til å styrke samarbeidet mellom skolene og helsesektoren.

Befolkningen

Et godt, langsiktig og målrettet samarbeid med kommuner, og andre som jobber med psykisk helse og forebygging av selvmord, vil gi resultater.

Fylkeskommunen har som mål å bedre barn og unges psykiske helse og forebygge rusavhengighet. Gjennom vårt folkehelsearbeid kan vi gi støtte til tiltak for tidlig innsats, psykisk helse og helsefremmende skoler og barnehager.

 

Skuespiller Alexandra Gjerpen - Klikk for stort bildeSkuespiller Alexandra Gjerpen og flere andre kjente personer er med i kampanjen som skal forebygge selvmord.

 

 

I desember 2020 og januar 2021 deltar fylkeskommunen i en folkeopplysningskampanje som Helse Vest står bak. Vi er med og sprer det viktige budskapet: Spør om selvmordstanker – det kan redde liv. Våren 2019 var vi også med i denne kampanjen.

I september 2020 kom en ny revidert nasjonal plan for selvmordsforebygging. Planen styrker og legger føringer for det videre arbeidet vårt.

Nullvisjon mot selvmord

I 2017 vedtok fylkestinget en nullvisjon mot selvmord som bidrar til å prioritere forebygging av selvmord. Nullvisjonen for trafikkdrepte er en av grunnene til at drepte i trafikken er redusert fra rundt 560 i 1970 til om lag 100 de siste årene.

- Vi håper at nullvisjon og tidlig innsats i det forebyggende arbeidet mot selvmord, vil gi tilsvarende utvikling som nullvisjonen for trafikkdrepte har gitt, sier Chesak.

Her finner du handlingsplanen som skal fremme psykisk helse og forebygge selvmord i Rogaland (PDF, 5 MB)

Få råd og tips om hvordan du kan snakke om selvmordstanker