Folkehelsearbeid - koronaviruset - Rogaland fylkeskommune

Folkehelsearbeid - koronaviruset

I disse tider er det viktig at kommuner og frivillige organisasjoner jobber sammen om å ta vare på innbyggerne våre i kampen mot korona-viruset.

Først og fremst er det viktig å stoppe spredning. Det finnes flere informasjonssider om forebygging og beredskap (se nasjonale nettsider under). Det er også viktig at vi ivaretar befolkningens psykiske helse i denne perioden med permitteringer, tap av arbeidsplasser, sosial isolasjon og mye usikkerhet. 

Fylkeskommunens primære rolle som folkehelsemyndighet er å understøtte folkehelsearbeidet i kommunene ved å gjøre tilgjengelig opplysninger og å være en pådriver for å samordne folkehelsearbeidet i fylket, blant annet gjennom partnerskap for folkehelse i Rogaland.

Nasjonalt 

Veileder: Smittevern i frivillige organisasjoner

Frivillige organisasjoner kan gjennomføre aktiviteter innenfor smittevernreglene. Les mer om Frivillighet Norge og LNU sin oppdaterte veileder for hva slags hensyn organisasjonene må ta, i Frivillighet Norge sitt nyhetsbrev.

Samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner

I sammenheng med korona-situasjonen kan kommunene ha behov for ulik type bistand fra frivillige organisasjoner. Helsedirektoratet har laget en kort veileder om rollen til frivillige organisasjoner i arbeidet med korona. Frivillige organisasjoner skal motta en klar bestilling fra kommunen om tjenesten som skal utføres. Les mer om krav til de frivillige organisasjonene i denne typen arbeid på Helsedirektoratets veileder.

Frivillighet Norge er en paraplyorganisasjon for mange av de frivillige organisasjonene i Norge og mottar tilskudd som en del av folkehelseprogrammet. Sammen med KS har Frivillighet Norge utarbeidet 8 praktiske råd om samarbeidet mellom kommunen og frivillige organisasjoner. Disse rådene omfatter flere typer organisasjoner, og supplerer de som er beskrevet i lenken fra Helsedirektoratet over. Les mer om samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner under koronavirus-situasjonen på Frivillighet Norges nettside.

Psykisk helse og livskvalitet i befolkningen

Folkehelseprogrammet har som sentralt mål å styrke befolkningens psykisk helse og livskvalitet. I denne situasjonen, hvor mange er i hjemmekarantene, kan det være viktig å informere om tilbud som befolkningen kan benytte seg av hvis hverdagen oppleves tung eller vanskelig.

Ett slikt tilbud rettet mot barn og unge er Snakk om psyken.  Det er et av Agders tiltak i folkehelseprogrammet, og har også blitt informert om i nasjonale media.

Se oversikten over flere hjelpetelefoner på Helsenorge sin nettside. 

På nettsiden til Pårørendesenteret kan man søke på lokale hjelpetiltak, under den landsdekkende karttjenesten deres. For barn og unge, se Ungepårørende

Regionalt

  • Hold deg oppdatert på kommunenettsidene. Mange kommuner har gode informasjonssider om koronaviruset. Her kan kommunene lære av hverandre. Noen etterspør kapasitet fra - eller henviser til frivillige organisasjoner, og andre har egne hjelpetelefoner eller andre tilbud. 
  • Fylkesmannen i Rogaland har opprettet en spørsmål/svar-portal med nyttig informasjon knyttet til ulike temaer relatert til koronavirus-utbruddet. Det er også mulig å abonnere på nyhetsbrevet deres og huke av for korona-nyheter for løpende oppdateringer. 

Frivillige organisasjoner

I partnerskap for folkehelse har vi flere organisasjoner som kan bidra. Røde Kors har 15 lokalforeninger, Nasjonalforeningen for folkehelse har 17 helselag, og fylket har 27 frivilligsentraler fordelt utover flere kommuner. Besøk nettsidene og se hvilke muligheter som finnes i egen eller andre kommuner. 

Se statusrapport fra Røde Kors Rogaland (PDF, 982 kB).

Til toppen