Folk flest har gode liv

I år har SSB for første gang gjennomført en nasjonal livskvalitetsundersøkelse som dekker spørsmål om hvordan vi har det i Norge. 

26 prosent av befolkningen oppgir at de har høy tilfredshet med livet, mens 22 prosent oppgir at de er lite tilfredse. Halvparten av den norske befolkningen oppgir å ha det over middels bra.

Hovedformålet med undersøkelsen var å få kunnskap om livskvaliteten til den norske befolkningen og å belyse forskjeller i livskvalitet mellom ulike grupper. Les mer her.