Om stortingsvalg

Stortingsvalget holdes hvert fjerde år. Du velger representanter til Stortinget. Det betyr at du og din stemme bidrar til å bestemme hvem som blir representert i Stortinget.

Hvem kan jeg stemme på?

Det skal velges 14 representanter fra Rogaland til Stortinget. Du er med å bestemme hvem dette blir. 

Hvordan stemme?

Du må stemme i den kommunen du er manntallsført i. Du er manntallsført i den kommunen som du, per 30. juni i valgåret, er folkeregistrert bosatt i.

Se mer informasjon på www.valg.no

Valglokaler

Du finner informasjon om valglokaler hos kommunen eller på nettsiden www.valg.no.

Du kan forhåndsstemme

Du kan forhåndsstemme ved stortingsvalg. Det er et tilbud som skal sikre at alle velgerne som ønsker, skal få muligheten til å stemme.

Ta kontakt med kommunen hvor du ønsker å stemme for å få mer informasjon om hvordan du gjør.

Har du stemmerett?

Du har stemmerett dersom du oppfyller ett av disse kravene:

  • Du er norsk statsborger, over 18 år eller fyller 18 år i valgåret. Du er, eller har vært registrert bosatt i Norge.

Vil du vite mer?

Mer informasjon om valg finner du på www.valg.no

Til toppen