Om fylkestingsvalg

Du velger representanter til fylkestinget. Det betyr at du og din stemme bidrar til å bestemme hvem som blir representert i fylkestinget.

Fylkestingsvalget holdes sammen med kommunestyrevalget, og det er valg hvert fjerde år.

Hvem kan jeg stemme på?

Det skal velges 47 representanter til fylkestinget i Rogaland. Du er med å bestemme hvem dette blir. Det gjør du ved å velge en blå stemmeseddel (liste) – som får din stemme. 

Hvordan stemme?

Du må stemme i den kommunen du er manntallsført i. Du er manntallsført i den kommunen som du, per 30. juni i valgåret, er folkeregistrert bosatt i.

Husk to stemmesedler – en til kommunestyret og en til fylkestinget.

Se mer informasjon på www.valg.no

Valglokaler

Du finner informasjon om valglokaler hos kommunen eller på nettsiden www.valg.no.

Du kan forhåndsstemme

Du kan forhåndsstemme ved fylkestingsvalg. Dette kalles tidlig forhåndsstemmegiving. Det er et tilbud som skal sikre at alle velgerne som ønsker, skal få muligheten til å stemme.

Ta kontakt med kommunen hvor du ønsker å stemme for å få mer informasjon om hvordan du gjør.

Har du stemmerett?

Du har stemmerett dersom du oppfyller ett av disse kravene:

  • Du er norsk statsborger, over 18 år eller fyller 18 år i valgåret. Du er, eller har vært registrert bosatt i Norge.
  • Du er statsborger i andre nordiske land (Danmark, Island, Finland eller Sverige, over 18 år eller fyller 18 år i valgåret og er registrert bosatt i Norge siden senest 30. juni 2019.
  • Du er utenlands statsborger, over 18 år eller fyller 18 år i valgåret og har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

For å kunne stemme må du stå innført i manntallet i en kommune.

Vil du vite mer?

Mer informasjon om valg finner du på www.valg.no

Til toppen