Ungdommens fylkesting - Rogaland fylkeskommune

Ungdommens fylkesting

Ungdommen fylkesting - Klikk for stort bilde 

Ungdommens fylkesting (UFT) er et rådgivende organ til Rogaland fylkeskommune og ble opprettet 4. februar 2018. UFT skal gi ungdom reell mulighet til å påvirke i saker som gjelder ungdoms egen hverdag.

Vil du stille til Ungdommens fylkesråd?

Fylkestinget i Rogaland (dei vaksne) vedtok i april ei ny organisering av ungdomsrådsarbeidet i Rogaland. Frå desember er det slutt på møte i ungdommens fylkesting med representantar frå alle kommunane i fylket.

Ungdommar under 19 år blir invitert til å melde si interesse for å stille til Ungdommens fylkesråd (UFR) som skal oppnemnast av fylkestinget i desembermøtet. Ein valkomite med to ungdomar og ein vaksen skal innstille på nytt UFR etter ein gjennomgang av kandidatane som stiller.

Dei som ynskjer å stille som kandidatar gjer det ved å sende ein e-post til Astrid Apalset Vassbø avassbo@rogfk.no med desse opplysningane:

  1. Namn
  2. Fødselsdato
  3. Telefonnummer
  4. E-postadresse
  5. Heimkommune
  6. Interesser (heilt kort)
  7. Evt erfaring frå ungdomsråd i kommune/fylkeskommune

Frist for å melde seg som kandidat til Ungdommens fylkesråd er 20. oktober. Ta gjerne kontakt dersom noko er uklart eller om du har spørsmål til prosess eller anna.

Det er òg mogeleg å ta kontakt med det sitjande Ungdommens fylkesutval for å høyre om deira erfaringar. Meir informasjon om kven desse er og kontaktinformasjon finn du her: https://www.rogfk.no/politikk/politiske-utvalg-og-medlemmer/ungdommens-fylkesutvalg/

Ungdommens fylkesutvalg

Hver høst skal Ungdommens fylkesting velge ungdommens fylkesutvalg (UFU) på det konstituerende møtet. Ungdommens fylkesutvalg er et utvalg på ni engasjerte medlemmer, som jobber med å få til det ungdommens fylkesting har bestemt, og gjør arbeidet mellom hvert møte i ungdommens fylkesting. Møtene i ungdommens fylkesting og ungdommens fylkesutvalg ledes av ungdommens fylkesordfører, og skal være så likt et fylkestingsmøte som mulig.

Ungdommens fylkesting og ungdommens fylkesutvalg er en naturlig del av den politiske behandlingen i fylkeskommunen, og ungdommen behandler mange saker som også fylkestinget og fylkesutvalget skal behandle. Når medlemmene i tillegg kan ta opp saker på eget initiativ, er det alltid noe nytt, engasjerende og dagsaktuelt å diskutere. Hvert høstmøte, det konstituerende møtet, utarbeides det et handlingsprogram som er et dokument som legger grunnlaget for det politiske arbeidet medlemmene skal gjøre i perioden.

Representantene i ungdommens fylkesting

I ungdommens fylkesting skal det være én representant og to vararepresentanter fra hver kommune i Rogaland, fra Sokndal til Vindafjord og fra Gjesdal til Utsira. I de tre  kommunene med størst befolkning er det to representanter. Representantene i ungdommens fylkesting er valgt inn for og av ungdom i sin kommune. Det er lokalt ungdomsmedvirkningsorgan som sender representanter for kommunen, men representantene trenger ikke å være med i disse. Har du lyst til å sitte i ungdommens fylkesting er du velkommen til å sende e-post til oss, eller ta direkte kontakt med ditt lokale ungdomsmedvirkningsorgan. Kanskje du er neste person til å bli valgt til å representere kommunen din?

Vedtekter

Handlingsprogam

Kontaktinformasjon

Lurer du på noe? Ta kontakt!

Solveig Vik ungdommens fylkesordfører - Klikk for stort bilde 

Solveig Vik

Ungdommens fylkesordfører

E-post: sol.vik@hotmail.com

Mobil: 481 04 514

Håvard Sømme ungdommens fylkesvaraordfører - Klikk for stort bilde

Håvard Sømme

Ungdommens fylkesvaraordfører

E-post: hsoemme@gmail.com

Mobil: 400 70 124

Mentorer (oppnevnt av Rogaland fylkesting):

Jonas Andersen Sayed (KrF)
Mobil: 469 61 590
E-post: jonas.andersen.sayed@rogfk.no

Anne Marie Lund (H)
Mobil: 410 11 272
E-post: anne.marie.lund@rogfk.no

 

Til toppen