Regional-, kultur- og næringsutvalget

Regional-, kultur- og næringsutvalget behandler saker innen følgende områder:

  • fylkesdelplaner
  • energi
  • miljøvern
  • regionale utviklingsfond
  • samarbeid nasjonalt og internasjonalt
  • kultur
  • næringsutvikling
  • idrett

Regional-, kultur- og næringsutvalget består i perioden 2023 - 2027 av:

Unni S Fuglestad V portrett. Foto - Klikk for stort bilde

Unni Fuglestad (V)

leder regional-, kultur- og næringsutvalget 

E-post: unni.fuglestad@rogfk.no

Mobil: 90 60 14 99

Oddny Helen Turøy KRF portrett. Foto - Klikk for stort bilde

Oddny Helen Turøy (KrF)

nestleder regional-, kultur- og næringsutvalget

E-post: oddny.helen.turoy@rogfk.no

Mobil: 99 15 73 10

Øvrige medlemmer:

Høyre (H)

Erlend Jordal
Cille Ihle
Else Rege Grannes
Håvard Rærtveit

Miljøpartiet De Grønne

Rune Askeland 

Arbeiderpartiet

Asle Rafdal
Marianne Helvik
Solveig Vik

Fremskrittspartiet (FrP)

Kristoffer Birkedal 
Silje Karin Teig

Senterpartiet (Sp)

Harald Løland 

Industri- og Næringspartiet (Inp)

Silje Sønstabø

Rødt/Sosialistisk Venstreparti (R/SV)

Ole Ronny Koldal