Regional-, kultur- og næringsutvalget

Regional-, kultur- og næringsutvalget behandler saker innen følgende områder:

  • fylkesdelplaner
  • energi
  • miljøvern
  • regionale utviklingsfond
  • samarbeid nasjonalt og internasjonalt
  • kultur
  • næringsutvikling
  • idrett

Regional-, kultur- og næringsutvalget består i perioden 2019 - 2023 av:

 

Inghild Vanglo (Ap) - Klikk for stort bilde

Inghild Vanglo (Ap)

Leder regional-, kultur- og næringsutvalget 

E-post: inghild.vanglo@rogfk.no

Mobil: 47 45 20 73

 

Sandra Christin Brochmann Skarholm - Klikk for stort bilde

 

Sandra Christin Skarholm

Nestleder regional-, kultur- og næringsutvalget

E-post: sandra.christin.brochmann.skarholm@rogfk.no

Mobil: 40 74 63 78

Øvrige medlemmer:

Arbeiderpartiet (Ap)

Kjartan Øvstedal
Asle Rafdal

Høyre (H)

Lisbeth Vikse
Terje Hetland
Lasse Fredheim

Fremskrittspartiet (FrP)

Margrete Dysjaland
Leif Arne Moi Nilsen

Senterpartiet (Sp)

Sigmund Slettebø

Kristelig Folkeparti (KrF)

Bjørg Tysdal Moe

Folkets Parti FNB (FP)

Ove Evertsen

Sosialistisk Venstreparti (SV)

Monika Kvilhaugsvik

Venstre (V)

Unni Fuglestad

Uavhengig (Uavh.)

Susanne Heart