Kontroll- og kvalitetsutvalget

Kontroll- og kvalitetsutvalget er et lovpålagt utvalg skal administrere det løpende tilsyn med den fylkeskommunale forvaltning på fylkestingets vegne.

Som tilsynsorgan har kontroll- og kvalitetsutvalget følgende oppgaver:

  • Revidere årsregnskapene på en betryggende måte.
  • Sørge for at fylkeskommunen årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon, og kontrollere at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak.
  • Gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra fylkestingets vedtak og forutsetninger.
  • Føre kontroll med forvaltningen av fylkeskommunens interesse i selskaper med mer.

Kontroll- og kvalitetsutvalget er valgt av, og rapporterer til fylkestinget. Utvalget er ikke et klageorgan og behandler ikke klager på enkeltsaker. Etter vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget er møtene i utvalget åpne for publikum.

Kontroll- og kvalitetsutvalget 2019 - 2023 består av:

 Erlend Jordal (H) - Klikk for stort bilde

Erlend Jordal (H)

Leder kontroll- og kvalitetsutvalget

E-post: erlend.jordal@rogfk.no

Mobil: 93 04 82 92

Anita Egeli (Frp) - Klikk for stort bilde

Anita Egeli (FrP)

Nestleder kontroll- og kvalitetsutvalget

E-post: anita.egeli@rogfk.no

Mobil: 97 75 20 27

Øvrige medlemmer:

Arbeiderpartiet (Ap)

Arne Buchholdt Espedal

Senterpartiet (Sp)

Katrine Sægrov

Venstre (V)

Svein Abrahamsen

Sekretariat

Mette Jensen Moen, kontrollsjef
E-post: mette.jensen.moen@rogfk.no
Mobil: 97 09 03 18

Postadresse:

Kontroll- og kvalitetsutvalgets sekretariat
Postboks 130
4001 Stavanger 

Tips oss!

Hvis du har en sak du mener kontroll- og kvalitetsutvalget bør se nærmere på, kan du kontakte sekretariatet, mette.jensen.moen@rogfk.no eller utvalgets leder.