Regionalplan for Preikestolen og Lysefjordområdet - planprogram på høring

Rogaland fylkeskommune har startet arbeidet med å utarbeide en regionalplan for Preikestolen og Lysefjordområdet. Nå legges planprogrammet ut på høring med høringsfrist 1. desember 2022.

Formålet med planarbeidet

I Preikestol- og Lysefjordområdet er det en rekke regionale interesser knyttet til natur-, kulturmiljø- og landskapsverdier, og det er viktige reiselivsinteresser av regional betydning.

Regionalplanen vil ha søkelys på bærekraftig utvikling og bevaring i Preikestolen og Lysefjordområdet. Planen skal utarbeides i samarbeid med kommunene, statlige myndigheter og i samråd med ulike brukerinteresser.

Planprogrammet på høring

Fylkesutvalget vedtok 20. september 2022 å legge planprogrammet for regionalplanarbeidet ut på høring.

Send inn høringsforslag

Vi ber om at høringsinnspill merkes med «Høring - Regionalplan for Preikestolen og Lysefjordområdet» og sendes på e-post: firmapost@rogfk.no

Høringsfrist: 1. desember 2022.

Høringswebinar 9. november

Rogaland fylkeskommune arrangerte høringswebinar om forslag til planprogram for Regionalplan for Preikestolen og Lysefjordområdet.

Les mer om høringswebinaret for Regionalplan for Preikestolen og Lysefjordområdet.

Mer om planarbeidet

Du finner mer informasjon om planarbeidet på plansiden for Regionalplan for Preikestolen og Lysefjordområdet.

Til toppen