Regionalplan for kultur i Rogaland 2024-2036, høringsutkast til planprogram

Rogaland fylkeskommune har startet arbeidet med å utarbeide en regionalplan for kultur. Nå legges planprogrammet ut på høring med høringsfrist 10. februar 2023. 

Formålet med planarbeidet 

Formålet med Kulturfylket Rogaland - regionalplan for kultur 2024-2036 er å utvikle en samordnet kulturpolitikk for fylket.  Planprogrammet legger vekt på at samarbeid er nøkkelen til å utvikle en god plan:  

  • samarbeid mellom fylkeskommune, kommune og stat  
  • samarbeid mellom det offentlige og kulturfeltet   
  • samarbeid med frivilligheten   

Planprogrammet på høring 

Fylkesutvalget vedtok 29. november 2022 å legge planprogrammet for regionalplanarbeidet ut på høring. 

Send inn høringsforslag 

Vi ber om at høringsinnspill merkes med «Høring - Regionalplan for kultur» og sendes på e-post: firmapost@rogfk.no 

Høringsfrist: 10. februar 2023 

Regionale høringsmøter i januar 2023 

Rogaland fylkeskommune inviterer til fire regionale høringsmøter om planprogrammet for Regionalplan for kultur.  

Klikk på møtedato og sted for program og påmelding.  Meld deg på før 4. januar

Mer om planarbeidet 

Du finner mer informasjon om planarbeidet på plansiden for Kulturfylket Rogaland 2024 - 2036, Regionalplan for kultur. 

Til toppen