Regionalplan for klimaomstilling i Rogaland - planprogram på høring

Vi har startet arbeidet med å utarbeide en regionalplan for klimaomstilling i Rogaland. Nå legges planprogrammet ut på høring, og du kan komme med innspill til hvordan Rogaland bør jobbe med klimaomstilling i årene fremover. Høringsfristen er 17. februar 2023.

Formålet med planarbeidet

For å sikre et godt samfunn for de som kommer etter oss, er det avgjørende å lykkes med klimaomstillingen. For å klare det trenger vi et bredt og godt samarbeid mellom alle aktører i Rogaland, slik at vi drar i samme retning. Det er nødvendig å lage en «samfunnskontrakt», en plan, for klimaomstillingen, slik at vi i fellesskap blir enige om Rogalands klimamål, og hvordan vi skal jobbe for å nå disse.

Planprogrammet på høring

Fylkesutvalget vedtok 29. november 2022 å legge planprogrammet ut på høring. Planprogrammet er en avtale mellom fylkeskommunen og resten av Rogalandssamfunnet om hvordan planprosessen vil bli lagt opp.

Send inn høringsforslag

Send høringsinnspill på e-post: firmapost@rogfk.no

Merk innspillet med «Høring - Regionalplan for klimaomstilling»

Høringsfrist: 17. februar 2023

Vi ønsker særlig innspill på disse temaene og problemstillingene:

  • Prioriterte tema og deltema i planarbeidet
  • Kunnskapsbehovet til regionalplanen
  • Opplegget for medvirkning
  • Organisering og fremdrift for planarbeidet
  • Samordning av klimamål og klimatiltak for Rogaland

Høringswebinar 12. januar 2023

Hensikten med høringswebinaret er å informere om regionalplanarbeidet, innholdet i det foreslåtte planprogrammet, og det praktiske rundt høringen. Hensikten er også å skape oppmerksomhet og engasjement om klimaarbeidet i Rogaland.

Les mer om høringswebinaret for planprogrammet for Regionalplan for klimaomstilling

Mer om planarbeidet

Les mer om planarbeidet på plansiden for Regionalplan for klimaomstilling

Til toppen