Regionalplan for grønn industri – planforslag på høring

Rogaland fylkeskommune har utarbeidet en regionalplan for grønn industri (tidligere regionalplan for areal- og kraftkrevende virksomhet). Nå legges planforslaget ut på høring med høringsfrist 31. mars 2023.

Formålet med planen

Målet med planen er å legge til rette for verdiskaping og arbeidsplasser innen grønn industri som bidrar til et naturnøytralt lavutslippssamfunn.

Vi har i dag både en natur- og en klimakrise. Klimakrisen kan ikke løses ved massiv nedbygging av natur. Dette krever nytenkning og utvikling av industrielle løsninger som er forenlige med planetens tålegrense.

Planen beskriver fem innsatsområder som det er særlig viktig å rette innsatsen mot for å realisere Rogaland sine ambisjoner innenfor grønn industri. Innenfor hvert innsatsområde er det utarbeidet mål og strategier.

Planforslag på høring

Fylkesutvalget vedtok 24. januar 2023 å legge regionalplan for grønn industri ut på høring.

Send inn høringsforslag

Send høringsinnspill på e-post: firmapost@rogfk.no

Merk innspillet med «Høring - regionalplan for grønn industri»

Høringsfrist: 31. mars 2023

Høringskonferanse

Det vil bli gjennomført høringskonferanse onsdag 8. mars klokken 10.00–14.30 på Clarion Hotel Stavanger.

Se program og meld deg på høringskonferansen for regionalplan for grønn industri

Mer om planarbeidet

Les mer om planarbeidet på plansiden for regionalplan for grønn industri

Til toppen