Regionalplan for areal- og kraftkrevende virksomhet – planprogram til høring

Rogaland fylkeskommune har startet arbeidet med å utarbeide en regionalplan for areal- og kraftkrevende virksomhet. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for verdiskaping og nye arbeidsplasser i Rogaland innenfor areal- og kraftkrevende virksomhet, samtidig som miljøulemper og inngrep begrenses.

Fylkesutvalget vedtok 5. april 2022 å legge planprogrammet for regionalplanarbeidet ut på høring.

Høringsdokument:

Vi ber om at høringsinnspill merkes med «høring – regionalplan for areal- og kraftkrevende virksomhet» og sendes på epost til firmapost@rogfk.no.

Høringsfrist: 17.juni 2022. Ta kontakt ved behov for utsatt frist.

For ytterligere informasjon om planarbeidet gå til hjemmesiden for Regionalplan for areal- og kraftkrevende virksomhet.

Til toppen