Høring av regional blågrønn struktur i desember 2021 og januar 2022

30. november 2021 vedtok Fylkestinget å legge ut på høring nytt forslag til kart og retningslinje for regional blågrønn struktur. Bakgrunnen for høringen er at Fylkestinget vedtok et foreløpig kart i sin sluttbehandling av Regionalplan for Jæren og Søre Ryfylke i 2020.

Høringsdokument:

Vi ber om at høringsinnspill merkes med «høring – regional blågrønn struktur» og sendes på epost til firmapost@rogfk.no.

Høringsfrist: 19 januar 2022. Ta kontakt ved behov for utsatt frist.

Til toppen