Detaljregulering av Bussveien mellom Kvadrat og Ruten i Sandnes

Frist for å komme med merknader er 5. mars 2021.

Utvalg for by- og samfunnsutvikling i Sandnes kommune vedtok 13.1.2021 å legge Plan 2016102 - Detaljregulering av Bussveien fra Kvadrat til Sandnes sentrum ut på høring.  

Bussveien er det største prosjektet i Bymiljøpakken. Hensikten med planen er å legge til rette for Bussveien med tilhørende sykkelfelt og fortau på den fire kilometer lange strekningen mellom Kvadrat og Sandnes sentrum. Traséen er en del av korridor 1 i Bussveien, og er en fortsettelse av Bussveien som allerede er bygget på Forussletta. Det er planlagt sju stasjoner (holdeplasser) på strekningen.

Kontordager

Representanter fra Rogaland fylkeskommune og Sandnes kommune er tilgjengelige for spørsmål til planen, på Thon Hotel Sandnes, Roald Amundsens gate 115, den 16. og 18. februar, klokka 14-19.

På grunn av korona må du booke tidspunkt på forhånd hos nabokontakt for Bussveien på e-post: nabokontakt-bussveien@rogfk.no eller på telefon 477 89 352. Gi gjerne beskjed til nabokontakt om det er spesielle tema som er interessante.

Frist for å komme med merknader er 5. mars 2021.

Dokument

Her finner du plankart (PDF, 7 MB), planbeskrivelse (PDF, 16 MB) og planbestemmelser (PDF, 258 kB).

Trenger du andre dokument? Du finner reguleringsplanen med tilhørende dokument på Sandnes kommune sin nettside, under Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

Slik kan du bidra

Har du merknader til planforslaget? Send dem til utvalg for by- og samfunnsutvikling, adressert til Sandnes kommune, plansjefen, postboks 583, 4302 Sandnes, eller elektronisk via kommunens nettside, innen 5. mars 2021.

Plansjefen svarer ikke direkte på merknader, men merknadene blir referert og kommentert overfor utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret i saksfremstillingen.

Saksframstillinger til utvalg for by- og samfunnsutvikling og kommunestyret er offentlig tilgjengelig hos Sandnes kommune via denne lenken, en uke før møtene.

Til toppen