Postliste og innsyn

Korrespondanse fra 23. april 2019 vil være tilgjengelig fra denne postlisten

På grunn av fulltekstpublisering av offentlige dokumenter er det lagt inn en forsinkelse på 3 dager etter journalføring før publisering på postlisten. Det er mulig å bestille merinnsyn i dokumenter som er unntatt offentlighet fra postlisten, men Rogaland fylkeskommune har besluttet at dokumenter knyttet til arkivdelene «elev», «klient» og alt knyttet til «sikker sone», ikke vil bli publisert på postlisten på internett.

For å be om innsyn, må du gå til posten du vil ha innsyn i, og klikke på "Be om innsyn". 

Til toppen