Rogaland fylkeskommune lyser ut jobben med å bygge kollektivtrasé mellom Jåttå og Ullandhaug på anbod. Prosjektet er ein del av Bymiljøpakken.

 Rogaland fylkeskommune bruker 114,7 millionar kroner på asfaltarbeid og merking av fylkesvegane i 2022.

 Nye SUS skal stå ferdig i 2024. Rogaland fylkeskommune har ansvar for å bygge og fornye vegen inn til sjukehuset frå Kristine Bonnevies vei.

Nicole Mosti (15) og Jørgen Sagliengausel (14) fra Sola er to av de 27 ungdommene skal representere Rogaland under UKM Landsfestivalen i Stjørdal 24. – 28. juni.

27 ungdommer skal representere Rogaland under UKM Landsfestivalen i Stjørdal 24. – 28. juni.

Mamma er trygda av Mímír Kristjánsson

 Mímír Kristjánssons bok "Mamma er trygda" er årets bok i Hele Rogaland leser og 30 000 gratiseksemplarer skal deles ut. Kommende år blir det flere barne- og ungdomsbøker og lydbøker på programmet.

Utviklingsstipend tradisjonshåndverkere

Ei ny stipendordning for tradisjonshandverkarar skal stimulere og inspirere til innsats for kulturarven i Rogaland.

 Rogaland fylkeskommune tilbyr en ny, stor kontrakt i forbindelse med byggingen av Bussveien. Det er Grunn-Service AS som er innstilt til å bygge den neste bussvei-etappen mellom Gausel og Sandnes.

UKM 2022: bandet Gjesp som representerer Bjerkreim kommune, men består av unge musikere fra både Dalane, Jæren, Strand og Stavanger.

Etter to år med digitale løsninger kan Ung Kultur Møtes (UKM) omsider møtes på skikkelig, – til stor glede for 160 deltakere fra hele fylket.

 

Rogaland fylkeskommune inviterer til møte i Edda kino i Haugesund 19. april klokka 18:00-20:00.

Næringssjef Mette Fossan og fylkesordfører Marianne Chesak

Invest in Rogaland er ei ny satsing i Rogaland fylkeskommune som skal tiltrekke internasjonale investorar og nye næringsaktørar til fylket.

Til toppen