Pressemeldinger - Rogaland fylkeskommune

Alle tillatelser er på plass og den nye bussterminalen i Haugesund er klar til bruk.

Terminalen er ferdig, men det mangler en midlertidig brukstillatelse.

 Nå starter for alvor arbeidet med å bygge Helgøy bru. Fra 12. april og ett år framover er Helgøysundet stengt.

Portrettbilde av Eiliv Fougner Janssen

Eiliv Fougner Janssen (57) er ny fylkesopplæringssjef i Rogaland fylkeskommune fra 1. august. Han kommer fra stillingen som rektor ved Øksnevad videregående skole.

En ny krisepakke på totalt 300 millioner kroner fra regjeringen gjør det nå mulig for bedrifter i Rogaland å søke støtte til bedriftsintern opplæring. 

Risa AS har laveste anbud på drift og vedlikehold av fylkesveier i Sandnes, Gjesdal, Strand og Hjelmeland.

 Risa AS har laveste anbud på drift og vedlikehold i seks kommuner i Rogaland.

Vårens vakreste eventyr for ungdommer er utsatt til høsten. På grunn av koronapandemien kan ikke UKM fylkesfestivalen gjennomføres som planlagt i april.

Jente jobber med maskin

Søkertallene til videregående opplæring viser at rett over 54 prosent har søkt yrkesfaglig opplæring for skoleåret 2021/2022. Det er en økning på 1,9 prosentpoeng sammenlignet med i fjor. Samtidig ser det ut for at «koronaåret" 2020 har påvirket ungdommenes valg av utdanning.

 I Rogaland ble det utdannet 3 217 nye fagarbeidere i «koronaåret» 2020. Det er nedgang på kun 3,5 prosent, sammenlignet med 2019. – Imponerende, konkluderer fylkesordfører Marianne Chesak.

Til toppen