Pressemeldinger - Rogaland fylkeskommune

Koronautfordringer, strammere økonomi på sikt og økte kostnader innen både skole og buss, båt og ferje. Dette er stikkordene når fylkesrådmann Inge Smith Dokken legger fram forslag til budsjett og økonomiplan for 2021-2024.

Kaien blir stengt på grunn av sprengningsarbeid den kommende uka.

Oversiktsbilde Jåttåvågen

Bussveien fra Stasjonsveien til Gauselvågen ble vedtatt i Stavanger kommunestyre 19. oktober. Prosjektet er en sentral brikke i utbyggingen som kommer på Jåttåvågen i fremtiden. 

Russetida er allerede gang med valg av russestyrer, organisering av busskollektiv og snart inviteres det til de første russekroer. Ungdommene skal ta valg som kan være både utfordrende og vanskelige. 

I mars fryktet næringslivet i Rogaland en ny stor oljekrise. Det har gått bedre enn fryktet. Likevel er arbeidsledigheten historisk høy, og reiselivsnæringen er hardest rammet.

Alle kommunene i Rogaland inviteres til å bli med på det populære dagsturhytte-prosjektet, og hver kommune kan få sin egen dagsturhytte som er et lavterskeltilbud for turgåere.

Dei første føtene trakka på stien for 9000 år sidan. No blir «Driftavegen gjennom Viglesdalen» den aller første historiske vandreruta i Rogaland.

Hele Rogaland leser-boken «Plattformen som ikke kunne velte» hedrer alle oljearbeidere som har bidratt til å bygge velferden i landet vårt. Nå deler vi ut 30 000 gratis bøker til fylkets innbyggere, for at flere skal få innblikk i og kunnskap om Kielland-ulykken.

Mann leser på mobil

For første gong skal vi gjennomføre ei folkehelseundersøking i Rogaland. Undersøkinga vil gje viktig informasjon om trivsel, velferd og helse hjå rogalendingane, og er eit samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune og Folkehelseinstituttet (FHI).

Alle som vil gi innspill til Rogalands nye nærings- og innovasjonsstrategi kan for første gang skrive sine innspill og kommentarer direkte inn i et åpent samskrivingsdokument. Perioden for samskriving er fram til 1. oktober. 

Til toppen