Opprinnelig skulle arbeidet med å bygge ny gang- og sykkelvei i Torvmyrveien vært ferdig i slutten av oktober, men nå blir alt ferdig til skolestart. 

  Fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg markerte  starten av arbeidet i Veakrossen  13. januar.

Den aller første dagsturhytta i Rogaland er pakket ut og åpnet ved Dalsvågen i Sandnes.

Hvordan kan vi bygge, utvikle og ivareta kompetanse for et bærekraftig og inkluderende Rogaland? 

En kvinnelig lærer underviser to mannlige elever

Rogaland har høyest gjennomføring av alle fylkene. Hele 83,3 prosent av de som begynte på opplæringen i 2014, fullførte og bestod med studie- eller yrkeskompetanse, mot 80,6 prosent for 2013-kullet.

Paraalpinisten Jesper Saltvik Pedersen (22) frå Karmøy får Rogaland fylkeskommunes Bragdpris 2021

Samarbeidsprosjektet for å redde sjøørretens eksistens i Rogaland er tildelt fylkeskommunens miljøvernpris 2021.

 Den lokale entreprenøren har lavest anbud og er i full gang med arbeidet over nyttår.

Kulturhistoriske landskap av nasjonal interessere (KULA) skal bli et landsdekkende register over landskap med nasjonale interesser. Nå er 19 landskap i Rogaland en del av dette registeret. 

Krysset mellom Heigreveien og Asheimveien i Sandnes er blitt til rundkjøring. Tirsdag 7. desember markerer fylkesordfører Marianne Chesak og ordfører Stanley Wirak at prosjektet er ferdig. 

Til toppen