Den 3,2 kilometer lange gang- og sykkelveien mellom Solbakk og Grønevoll er ferdig i juni 2023.

 Fra lørdag 18. september kan du hente årets gratisbok i Hele Rogaland leser i ditt nærmeste bibliotek. Totalt 30 000 eksemplarer skal deles ut, og i november blir det turné med forfatteren Oda Malmin.

Med venstresvingfelt mot Foren og rundkjøring mellom Heigreveien og Asheimveien skal det bli tryggere både for dem som går, sykler og kjører bil.  

STAR Rogaland ønsker å styrke regionens musikk- og filmaktører og håper på flere Amandapriser til Rogaland i framtiden. STAR er en av fire kulturaktører som totalt får en million kroner i støtte til regional bransjeutvikling.

 

12 områder i Rogaland får totalt 16,3 millioner kroner til bredbåndsutbygging. 

 

Oppgraderingen av tunnelen mellom Frafjord og Gilja blir lyst ut en av de nærmeste dagene.

Den 2,6 kilometer lange gang- og sykkelveien langs fylkesvei 547 åpner offisielt fredag 3. september.

Rogaland fylkeskommune er i gang med å bedre bymiljøet langs Torvmyrveien i Randaberg.

Rogaland fylkeskommune er godt i gang med å bygge Bussveien mellom Stavanger og Sandnes. Nå blir jobben med å bygge strekningen mellom Vaulen og Gausel, gjennom Jåttåvågen lyst ut på anbud.

De siste ni årene har Gottfried Heinzerling styrt samferdselsavdelingen i Rogaland fylkeskommune med stødig hånd. Etter noen ukers sommerferie blir han pensjonist.

Til toppen