Risa får Indre Ryfylke-kontrakten

Brøyting på Lyse-heiene Agder fylkeskommune  Risa AS har laveste anbud på drift og vedlikehold i seks kommuner i Rogaland.

- Vi er fornøyde med tilbudene. Dette er den første kontrakten som gjelder drift og vedlikehold av bare fylkesveier, så dette er en milepæl, sier seksjonssjef Ann Mari Sandvin Hardeland i Rogaland fylkeskommune.

Kontrakten gjelder fra 1. september i år og fem år framover.

Før regionreformen hadde Statens vegvesen ansvar for riks- og fylkesveier. Fylkeskommunen har nå ansvaret for drift og vedlikehold av fylkesveiene i Rogaland. Med drift mener vi oppgaver og rutiner som er nødvendige for at veiene skal fungere godt for trafikantenes daglige bruk, for eksempel strøing/salting og brøyting. Drift og vedlikehold av fylkesveiene skjer gjennom driftskontrakter.

Fire firmaer leverte inn tilbud. Ett firma som leverte tilbud ble avvist fordi kvalifikasjonskravene ikke er oppfylt.

Disse var kvalifisert og leverte tilbud:

  • Presis vegdrift           258 944 837,28 kroner eksklusiv mva.
  • Risa as           198 863 082,00 kroner eksklusiv mva.
  • Mesta as        274 852 221,50 kroner eksklusiv mva.

Fristen for å klage på konkurransen går ut 27. mars. 

Fakta om Indre Ryfylke-kontrakten: Gjelder fylkesveier i kommunene Vindafjord, Sauda, Suldal, Tysvær, Hjelmeland og deler av Ullensvang i Vestland fylke. Totalt cirka 444 kilometer vei, pluss 34 kilometer gang- og sykkelveier.