11. april til 4. mai stenger Rogaland fylkeskommune Vika bru på fylkesveg 4678 i Hjelmeland kommune. Brua skal bytast ut med ei mellombels bru.

 

Skadsem bru blir heilt stengt frå onsdag 22. mars til 14. april. Ei bru, som blei sett inn mellombels, blir fjerna 23. mars, og så startar arbeidde med å armere og støype ny bru.

Brua ligg på fylkesveg 4480 i Klepp kommune.

Rogaland fylkeskommune har i samarbeid med russepresidentene, laget strykemerker til russen i Rogaland. Kampanjen er en del av arbeidet for en trygg og inkluderende russetid.

Idrettsfag har aldri hatt flere søkere, og musikk, dans og drama øker i popularitet etter to år med lave søkertall. Litt flere ungdommer ønsker et studieforberedende program sammenlignet med i fjor.

Klimaendringar med enda meir nedbør med både flaum og skred som resultat, krev at vi intensiverer arbeidet med vegvedlikehald. No må vi få meir pengar frå statleg hald, seier dei tre fylkesordførarane i Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland.

Fredag 3. februar klokka 13–15 var det offisiell markering av at arbeidet med fornying av fylkesveg 46 Knapphus – Sandeid er ferdig.

 

Bussveien skal gå gjennom Sandnes sentrum. Arbeidet har allerede startet i nærheten av Ruten, og torsdag 2. februar blir Jernbaneveien stengt.

Rogaland fylkeskommune er i gang med å sikre fjellsida vest for Iglatjørntunnelen på fv. 46 ved Ropeid. Løyse blokker blir bolta og noko lausmasse blir reinska ned. Arbeidet vil ta omtrent fire veker, ut februar månad.

Utbyggingen av Karmsundgata går inn i en ny fase, og mandag 30. januar klokken 21.00 starter arbeidet med å ta bort Håvåsen bru. Elever ved Håvåsen og Lillesund skole får da ny midlertidig skolevei.

Rogaland fylkeskommune stenger Egersund bru torsdag 26. januar frå klokka 09.00–12.00. Brua blir heilt stengt i denne perioden.

Til toppen