Oppgraderingsarbeidet i Frafjordtunnelen skulle opprinnelig vært ferdig i oktober. Nå trenger entreprenøren trolig ut året for å komme i mål.

Rogaland fylkeskommune har laget forslag til reguleringsplan for ny vei til Risøy. Planforslaget behandles av politikerne i Utvalg for plan og miljø i Haugesund kommune 24. november.

en veldig kort bru med en bil som kjører over

Rogaland fylkeskommune ventar på at nye Skadsem bru skal bli godkjent av Veidirektoratet. I slutten av veka blir ei beredskapsbru set ut. Brua ligg på fylkesveg 4480 i Klepp kommune.

Gunn Claire Westad

Gunn Claire Westad (55) er innstilt som ny fylkesdirektør i Rogaland fylkeskommune.

Ole Bernt Thorbjørnsen

Ole Bernt Thorbjørnsen var innstilt til å bli ny fylkesdirektør for Rogaland fylkeskommune. Onsdag blei innstillingsrådet informert om at han har trekt søknaden sin.

kart av Lona bru

På grunn av nødvendig vedlikeholdsarbeid for å øke bæreevnen til Lona bru i Sauda, blir veien stengt i inntil to timer om gangen.

Ein av dei to entreprenørane som leverte tilbod på å bygge nye vegar i Åkra sentrum klagar på tildelinga, og har kravd såkalla mellombels åtgjerd då klaga blei avvist. Sør-Rogaland tingrett treng minst ein månad på å behandle saka.

Prisutdeling på scene.

En foregangsbedrift som var tidlig ute med å rekruttere lærlinger til gjenvinningsfaget. Det er en av begrunnelsene for at konsernet er kåret til årets lærebedrift 2021 i Rogaland.

To damer gir high five i en park

Rogaland er valgt ut til EUs samfunnsoppdrag for klimatilpasning – et samarbeid med 150 europeiske regioner og lokalsamfunn.

Fylkeskommunen er godt i gang med å bygge Bussveien mellom Vaulen og Gausel. Mandag 3. oktober klokka 06.00 blir Hinnasvingene stengt for gjennomkjøring frem til våren 2025.

Til toppen