Kontaktinformasjon for presse

Førespurnader frå media: Hovudregelen er at leiaren som har ansvar for ei respektiv sak, teneste eller prosess svarer.

For generelle førespurnader kan du sende e-post til kommunikasjon@rogfk.no. Du kan òg kontakte ein av oss i kommunikasjonsavdelinga direkte.

Leiter du etter postlista?

Les og søk i postlista

Krav om innsyn sender du via e-post: firmapost@rogfk.no
 

Kommunikasjonssjef Elisabeth Huse. Foto - Klikk for stort bilde

Elisabeth Huse

kommunikasjonssjef

E-post: elisabeth.huse@rogfk.no

Mobil: 41 53 38 16

Tilsette i kommunikasjonsavdelinga