Grafisk profil og logo

Rogaland fylkeskommune skal være en imøtekommende, moderne og framoverlent samfunnsbygger. Vi er en sentral samfunnsaktør som innbyggere i Rogaland møter gjennom tjenestene vi leverer. Vår visuelle identitet er en viktig del av vårt ansikt utad.

Identiteten skal være tydelig på alle våre trykte og digitale flater og det er viktig at vi framstår på en helhetlig måte.

Rogaland fylkeskommunes profilmanual beskriver bruk av logo, farger, typografi, grafikk og bilder, og inneholder grafiske designelementer.

Digital profilmanual - visuell profil

Bruken av designmanualen bygger på universell utforming, og den grafiske profilen skal gi rom for fleksibilitet innenfor klare felles rammer.

Grafiske designere, trykkerier, fotografer og andre som lager grafisk materiell for Rogaland fylkeskommune skal bruke den grafiske profilen.

Trenger du tilgang til annet materiell eller maler som er passordbeskyttet? Ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen på e-post: kommunikasjon@rogfk.no

Logo

Du kan laste ned logo i formater og utforminger i profilmanualen eller direkte i listen under. I de fleste tilfeller bør du bruke liggende hovedlogo.

Til toppen