Utdannet nesten like mange nye fagarbeidere i 2020– til tross for et utfordrende år

 I Rogaland ble det utdannet 3 217 nye fagarbeidere i «koronaåret» 2020. Det er nedgang på kun 3,5 prosent, sammenlignet med 2019. – Imponerende, konkluderer fylkesordfører Marianne Chesak.

Av de 2 253 som tok fagbrev som lærlinger, holder 1 485 til i sør-fylket og 577 i nord-fylket. De øvrige 964 har tatt fagbrev som praksiskandidat (898), elev i skole (48) og fagbrev på jobb (18). I tillegg fikk 42 kandidater kompetansebrev. Det er 11 flere enn i 2019. Fylkesordfører Marianne Chesak og Tom Kalsås. - Klikk for stort bildeFylkesordfører Marianne Chesak (til h.) og Tom Kalsås, leder av Yrkesopplæringsnemnda, på bedriftsbesøk.   

– Jeg er både stolt og takknemlig for at vi klarte å utdanne så mange nye fagarbeidere i fylket vårt. Det er rett og slett imponerende i annerledesåret 2020, ikke minst med tanke på at det i en lang periode var full stopp i avviklingen av fagprøver. Alle involverte fortjener en stor takk for nytekning, kreativitet og for arbeidet de har gjort for å gjennomføre prøver i en utfordrende tid, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

– Vi vet at det ikke har vært lett, men vi klarte det! Innsatsen og arbeidet har sikret at svært mange nå har et synlig bevis på viktig kompetanse. Fagarbeiderne er en forutsetning for at samfunnet vårt skal fungere, og arbeidslivet i fylket trenger fagfolk med kunnskaper og ferdigheter, sier Tom Kalsås, leder i Yrkesopplæringsnemnda.

Den tradisjonelle utdelingen av fag- og svennebrev og kompetansebrev i Stavanger og Haugesund ble i år avlyst på grunn av den pågående korona-pandemien.

De fem største fagområdene i Rogaland - 2020

De fem største fagområdene i Rogaland - 2020
Fagområder Antall prøver
Teknikk og industriell produksjon 772
Helse- og oppvekstfag 736
Service og samferdsel 589
Bygg- og anleggsteknikk 576
Elektrofag 378

Det er 42 kandidater som har bestått fagopplæring på grunnkompetansenivå i fylket i 2020 og får kompetansebrev. Det er 11 flere enn i 2019.   

Flest fagbrev i helsearbeiderfaget

Det ble utdannet flere fagarbeidere i tre av fem konkrete fagretninger, som er på listen over de mest populære fagene i fylket.   

Helsearbeiderfaget topper listen, med 414 nye fagarbeidere i 2020. Det er 25 flere enn i 2019. Barne- og ungdomsarbeiderfaget er nummer to, med 301 nye fagarbeidere, og i elektrikerfaget er det utdannet 195 nye fagarbeidere, 20 flere enn i 2019.  

Topp fem fag i Rogaland - 2020

Topp fem fag i Rogaland - 2020
Fag Antall prøver
Helsearbeiderfaget 414
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 301
Elektrikerfaget 195
Tømrerfaget 188
Salgsfaget 148

I Rogaland har 2 101 menn og 1 158 kvinner tatt fag- og svenneprøvene i ulike fag. Av alle kandidatene fikk 40 prosent bestått meget godt. 60 prosent av kandidatene fikk bestått. Dette er samme nivå som fjorårets resultater.

I Stavanger ble det utdannet 657 nye fagarbeidere i 2020. Det er åtte færre enn året før. Stavanger topper listen blant kommunene med flest nye fagarbeidere i Rogaland i fjor. Det er Sandnes som inntar plass nummer to i kommuneoversikten, med 528 nye fagarbeidere. Det er 20 flere enn i 2019. I Karmøy kommune ble det utdannet 341 nye fagarbeidere, og kommunen plasserer seg som nummer tre i kommuneoversikten.
 

Samarbeid og felles samfunnsansvar er viktig

Fagopplæring er en utdanningsvei som utvikles i nært samarbeid mellom partene i arbeidslivet og det offentlige. Målet er å levere den arbeidskraften som arbeidslivet trenger, og at Rogaland skal være fylket med landets beste fagopplæring.Catrine Utne Pettersen - Klikk for stort bildeFagopplæringssjef Catrine Utne Pettersen er stolt og glad for at det er utdannet mange nye fagarbeidere i Rogaland. 

– Vi trenger fagarbeidere for at felleskapet vårt skal fungere. Vi har satset på lærlinger og fagopplæring i mange år. Det hadde vi ikke klart uten innsatsen til tusenvis av faglige ledere, instruktører og prøvenemndsmedlemmer, som daglig investerer tid og innsats for å utdanne fagarbeidere til privat og offentlig sektor. Viljen og pågangsmotet til alle gjorde at vi klarte å komme gjennom et utfordrende år, og sikret at svært mange fikk gjennomført sine fag/svenne- og kompetanseprøver. Det er det all grunn til å være stolt av, sier Catrine Utne Pettersen, fagopplæringssjef i Rogaland fylkeskommune.