UKM utsettes til høsten

Vårens vakreste eventyr for ungdommer er utsatt til høsten. På grunn av koronapandemien kan ikke UKM fylkesfestivalen gjennomføres som planlagt i april.

UKM (Ung Kultur Møtes) er et nettverk av lokale festivaler hvor ungdom kan delta med alle slags kulturuttrykk. I år som i fjor vår må fylkesfestivalen utsettes på grunn av korona. 

Planlegger for digital festival

– Grunnet utfordringer med covid-19 og økende smittetrend, har vi besluttet å flytte arrangementet til høsten. Opplegget i september vil i utgangspunktet bli likt de opprinnelige planene vi hadde for april, hvor vi planla en digital gjennomføring. Men dersom anbefalinger rundt smittevern gjør det mulig, vil vi tilnærme oss en mer ordinær løsning for arrangementet i høst, forteller produsent Kurt Lisø i Rogaland fylkeskommune. 

Ny dato blir 24.-26. september og arrangementet vil foregå på Vågen videregående skole i Sandnes. Under normale forhold samler UKM fylkesmønstringen mellom 150 og 200 ungdommer og 20- 30 voksne reiseledere fra hele Rogaland.

Landsomfattende arrangement

UKM skal stimulere og synliggjøre ungdommens kulturelle aktivitet – lokalt, regionalt og nasjonalt. UKM skal være et landsomfattende arrangement – åpent for all ungdom og det er Rogaland fylkeskommune som har ansvar for UKM på regionalt plan. 
Det er en målsetting at UKMs arrangementer presenterer alle kulturelle ytringer og fanger opp nye strømninger i ungdomsmiljøene. Mangfold er UKMs eksistensgrunnlag. Derfor er UKM også en arena for ungdom som er interessert i:

  • sceneteknikk
  • journalistikk
  • foto 
  • videodokumentar
  • webdesign
  • arrangement og festivalplanlegging

Ny frist 6. september

– Vi håper utsettelsen gjør at flere kommuner/arrangører får muligheten til å gjennomføre sine arrangement og at det ikke byr på for store utfordringer for de som allerede er påmeldt fylkesfestivalen, sier Lisø.

Les mer om UKM Rogaland