Stadig flere fullfører videregående opplæring i Rogaland

Elisabeth Tønnessen Over 83 prosent av elevene i videregående opplæring fullfører skolegangen. Med det er Rogaland best i landet på gjennomføring.

- Dette er helt fantastisk! Det har vært et av de aller viktigste prosjektene for oss gjennom denne perioden. Da vi startet å måle for alvor i 2014, lå vi på 6. plass, og vi satte oss et ambisiøst mål om at alle skal gjennomføre. I 2014 var fullføringstallet vårt 73,3 prosent. I dag, sju år etter, er det på 83,3, en økning på 10 prosentpoeng. Nå har vi altså endt opp med å ligge øverst i landet. Det er stort, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Også leder av opplæringsutvalget i Rogaland fylkeskommune, Solveig Ege Tengesdal, er begeistret.

- Dette er resultatet av politisk vilje, og godt arbeid fra administrasjonen, lærere og elever. En av de viktige grunnene til at vi får dette til, er også at over 80 prosent av elevene får læreplass. Her er også bedriftene i Rogaland avgjørende, sier hun.

Fylkesopplæringsdirektøren er enig.

– Det er gledelig at stadig flere elever og lærlinger lykkes med opplæringsløpet sitt, sier Joar Loland.

Han mener de gode resultatene skyldes langsiktig og god jobbing fra elever, skolefolk, administrasjon og folkevalgte. 

– I tillegg gjør lærebedrifter og opplæringskontor en fantastisk innsats, sier han.

Får læreplass

Innen yrkesfag har Rogaland en gjennomføring på drøyt 75 prosent. Ingen andre fylker har høyere gjennomføring. Innen studieforberedende utdanningsprogram er gjennomføringen på 91 prosent. Her må Rogaland se seg slått av Møre og Romsdal og Akershus* som har henholdsvis 92 og 91,5 prosent.  

– En av grunnene til høy gjennomføring i fylket, er at over 80 prosent av elevene våre på yrkesfaglige program får læreplass. I tillegg er skolene gode til å «holde på elevene» slik at få elever slutter midt i utdanningsløpet, forklarer Joar Loland.

Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet

Om tallene:

Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer årlig tall for elevers gjennomføring av videregående opplæring. Her undersøkes status for gjennomføring etter fem år for elever innen studieforberedende og seks år for elever innen yrkesfag. Tallene ble publisert på SSB sine nettsider 14. juni 2021.

Gjennomføring i videregående opplæring:

  • 83,3 prosent av elevene som startet i videregående opplæring i Rogaland i 2014, har gjennomført og bestått etter fem, seks år. 
  • Det er 2,7 prosentpoeng flere enn kullet før. 
  • Gjennomføringen innen yrkesfag er 75,2 prosent.
  • Innen studieforberedende utdanningsprogram er gjennomføringen på 91,1 prosent.
  • Rogaland har høyest gjennomføring av alle fylkene, og har hatt en økning i gjennomføringen på 2,6 prosentpoeng innen studieforberedende utdanningsprogram og 2,4 prosentpoeng innen yrkesfag.  

* SSB bruker gammel fylkesinndeling siden tallene tar utgangspunkt i elever som startet i 2014.