Lyser ut to driftskontrakter

NCC  

Rogaland fylkeskommune har lyst ut kontrakter på drift og vedlikehold av fylkesveier i åtte kommuner i fylket i fem år.

- Dette er de to første kontraktene som gjelder drift og vedlikehold av bare fylkesveier, opplyser Ann Mari Sandvin Hardeland og Eivind Stangeland.

Hardeland og Stangeland er seksjonsledere på drift og vedlikehold i Rogaland fylkeskommune og har ansvar for hver sin kontrakt.

Før regionreformen hadde Statens vegvesen ansvar for riks- og fylkesveier. Fylkeskommunen har nå ansvaret for drift og vedlikehold av fylkesveiene i Rogaland. Med drift mener vi oppgaver og rutiner som er nødvendige for at veiene skal fungere godt for trafikantenes daglige bruk, for eksempel strøing/salting og brøyting. Drift og vedlikehold av fylkesveiene skjer gjennom driftskontrakter.

Litt fakta om de to utlyste kontraktene:

  • Høgsfjordkontrakten: Gjelder fylkesveier i kommunene Sandnes, Gjesdal, Strand og Hjelmeland. Veinettet er rundt 433 kilometer, pluss cirka 21 kilometer gang- og sykkelveier.
  • Indre Ryfylke-kontrakten: Gjelder fylkesveier i kommunene Vindafjord, Sauda, Suldal, Tysvær, Hjelmeland og Ullensvang i Vestland fylke. Totalt cirka 444 kilometer vei, pluss 34 kilometer gang- og sykkelveier.

4. februar er det tilbudskonferanse for Indre Ryfylke og 5. februar for Høgsfjord, begge på Microsoft teams.

- Fristen for å levere inn tilbud er 8. mars klokka 12.00 for Indre Ryfylke og 22. mars klokka 12.00 for Høgsfjord, forteller Hardeland og Stangeland.