Ledelys hjelper trafikantene forbi Svandalsfossen

 Ledelys er på plass på begge sider av brua på fylkesvei 520 i Sauda.

  

Når det er stor vannføring blir sikten dårlig på grunn av vannsprut, og framkommeligheten for trafikantene blir redusert.

- Håpet er at det nå blir lettere og tryggere for trafikantene å kjøre over brua på dager med dårlig sikt, sier seksjonsleder Ann Mari Sandvin Hardeland i Rogaland fylkeskommune.

Entreprenøren Mesta AS har montert ledelys på brurekkverket på begge sider av Svandalsfossen bru.

Det er satt opp master til værstasjon og kamera med videoovervåkning. Når det er mye vannsprut blir ledelysene over bruene tent automatisk. Vegtrafikksentralen (VTS) i Bergen blir varslet når ledelysene er tent.

    

- Det gjenstår blant annet testing og finjustering av styrken på ledelysene og justering av tidspunkt for når lysene blir aktivert og VTS blir varslet. Dette arbeidet får vi kun gjort ved stor vannføring i Svandalsfossen, forteller Hardeland.

Brua ligger cirka fire kilometer fra Sauda i retning Ropeid/Haugesund.