Gründerhjelp med 120 prosents økning

Suzanne de Kok Selstad, Ingrid A. Kristiansen og Rudolf Hansen i Skape.Skape løste koronautfordringene med å gjøre alle kurs og rådgivningstjenester digitale. Det resulterte i at over dobbelt så mange gründere fikk hjelp i fjor. 

Skape skal være én dør inn for opplæring og rådgiving til gründere i Rogaland, på vegne av alle de 23 kommunene i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og landbruksavdelingen hos Statsforvalteren i Rogaland som sammen eier Skape. Målet er å gi gründere i Rogaland en god starthjelp og Skape ønsker å gi alle som arbeider med bedriftsetablering en enkel og brukervennlig oversikt over ulike tilbud i Rogaland.

Tilbyr kurs i hele fylket

Skape ble etablert i 2007 og har kontor i Haugesund, på Bryne og i Stavanger. De er tilgjengelige for oppstartsbedrifter i hele fylket.

– Vi er her for alle gründere i hele Rogaland, og vi tilbyr kurs i hele fylket. Vi har tett og god dialog med alle våre eiere og andre virkemidler, for eksempel Innovasjon Norge, Validé, NAV, Skatteetaten og gründerhus, m.fl. forteller daglig leder i Skape Suzanne de Kok Selstad.

I 2020 ble Skape, på lik linje med alle gründere, nødt til å tenke nytt. De la om driften og alle kurs og rådgivningstimer ble gjort tilgjengelig digitalt i ulike kanaler, alt etter gründernes behov og preferanser.

Økt behov for digital kompetanse

– Vårt bidrag i en annerledes tid var å tilby alle kursene gratis. Det medførte en økning på hele 120 prosent i antall kunder i 2020. Dette skyldes nok at kursene ble tilgjengelige døgnet rundt, og man kunne delta når det passet. Vi registrerer at mange ønsker økt kompetanse om sosiale medier og nye digitale måter å jobbe på, samtidig som vi virkelig har fått oppleve at det er mange som setter pris på Skapes tjenester, sier de Kok Selstad.

Det er likevel ikke alle kurs som egner seg like bra digitalt, medgir hun.

– Vi opplever at mange vegrer seg for å snakke og ytre seg på enkelte kurs, og det er jo ikke så rart. Det er jo noe helt noe annet å møtes fysisk enn digitalt når man ikke kjenner hverandre. Borte er kroppsspråk, small-talken og nettverksbyggingen i pausene. Alle som deltar på våre kurs er forskjellige med ulik kompetanse, erfaringer og nettverk. Det er derfor utrolig givende når man kan møtes fysisk og man kan gjøre hverandre gode ved å tørre å dele den unike kompetanse den enkelte har. Jeg gleder meg den dagen vi kan møtes igjen. Men vi har lært at vi skal kombinere den nye erfaringen for en del digitale kurs. De har kommet for å bli, sier Suzanne de Kok Selstad.

Mer informasjon på skape.no