Gode søkertall til yrkesfag

Jente jobber med maskin - Klikk for stort bildeSøkertallene til videregående opplæring viser at rett over 54 prosent har søkt yrkesfaglig opplæring for skoleåret 2021/2022. Det er en økning på 1,9 prosentpoeng sammenlignet med i fjor. Samtidig ser det ut for at «koronaåret" 2020 har påvirket ungdommenes valg av utdanning.

Færre har søkt studieforberedende program, med søkertall på rundt 46 prosent.

Ett år med nedstenging og restriksjoner innen kultur og idrett har trolig påvirket ungdommenes valg av videregående opplæring. Vg1 musikk, dans og drama har hele 30 prosent færre primærsøkere enn i fjor. Idrettsfag går også tilbake etter flere år med høye søkertall. Medier og kommunikasjon faller ytterligere i popularitet. Blant studieforberedende program er det kun studiespesialisering som går noe fram i forhold til fjoråret.

– Vi er glade for at søkertallene til yrkesfag øker. Om få år vil vi trenge mange godt kvalifiserte fagarbeidere innenfor flere bransjer. Vi forventet at «koronaåret» ville gi flere søkere til helse- og oppvekstfag. Tallene viser at dette slo til. Vi ser også at musikk, dans og drama har færre søkere enn i fjor. Det kan handle om et år med nedstenging og strenge restriksjoner innen kultur, men også at det krevde veldig gode karakterer for å komme inn i fjor. Det betyr nok at noen har valgt andre program, sier Helge Eide, seksjonssjef i opplæringsavdelingen. 

Helse- og oppvekstfag har de største søkertallene blant yrkesfaglige program, og er førstevalget til 15 prosent av ungdommene. Det er over dobbelt så mange søkere til informasjonsteknologi og medieproduksjon som det er plasser. Både elektrofag og bygg- og anleggsteknikk øker fra i fjor, og det er god søking til teknologi- og industrifag. Søkingen til restaurant- og matfag ser ikke ut til å ha blitt påvirket negativt av ett år med koronarestriksjoner, og er på nivå med fjoråret. Salg, service og reiseliv er det eneste yrkesfaglige programmet med svakere søking enn i fjor, og nedgangen er på drøyt 15 prosent.

Det er små endringer i søkingen til øvrige studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram. Andelen som søker yrkesfag på Vg1 er nå rett over 54 prosent.

Fordeling av søkertall

Totalt har 22 127 søkt videregående opplæring i Rogaland for skoleåret 2021/22, mot 21 618 samme tid i fjor. Når søknadene til landslinjer fra andre fylker er klare om om kort tid, vil søkertallet stige ytterligere. Av det totale søkertallet har 19 025 ungdomsrett, mot 18 737 i fjor.

Søkertallene inkluderer søkere til friskolene i Rogaland, og totalt har 1 404 søkt elektronisk til disse skolene. Søkertallene til friskolene er ganske stabile, og i fjor var tallet 1 343.

331 ungdommer har søkt om fortrinn til videregående opplæring, og 782 har søkt om individuell behandling. Flertallet av disse søker egne tilrettelagte opplæringstilbud.

Søking til den enkelte skole

Oversikten viser noen eksempler på skoler og programområder som har flere søkere enn tilgjengelige plasser (Tabellen viser kun primærsøkere med ungdomsrett):

Programområder med stor søking - skoleåret 2021/2022
Skole Programområde Kapasitet Søkere
St. Olav vgs Vg1 studiespesialisering 280 300
Sandnes vgs Vg1 studiespesialisering 240 270
Stvgr. katedralskole Vg1 studiespesialisering 125 150
St. Svithun vgs Vg1 studiespesialisering 165 213
St. Svithun vgs Vg1 studiespes. m/ toppidrett 75 188
Jåttå vgs Vg1 helse- og oppvekstfag 90 177
Gand vgs Vg1 helse- og oppvekstfag 105 139
Bryne vgs Vg1 helse- og oppvekstfag 90 125
Vågen vgs Vg1 kunst, design, arkitektur 60 78
Gand vgs Vg1 elektro og datateknologi 60 97
Karmsund vgs Vg1 elektro og datateknologi 45 77
Jåttå vgs Vg1 elektro og datateknologi 45 101
Bryne vgs Vg1 teknologi- og industrifag 115 157
Haugaland vgs Vg1 info.teknologi/medieprod. 30 63
Gand vgs Vg1 info.teknologi/medieprod. 30 58
Vågen vgs Vg1 info.teknologi/medieprod. 30 56
Sandnes vgs Vg1 idrettsfag 90 135
Sauda vgs Vg2 ambulansefag 15 76
Jåttå vgs Vg2 hudpleie 15 39
Bergeland vgs Vg2 helseservice 60 84
Åkrehamn vgs Vg2 helsearbeiderfag 15 27
Stvgr. offshoretekn. sk. Vg2 brønnteknikk 60 107
Øksnevad vgs Vg2 anleggsteknikk (landslinje) 60 84
Gand vgs Vg2 tømrer 15 39
Bryne vgs Vg2 tømrer 15 32
Gand vgs Vg2 elenergi og ekom 15 44
Jåttå vgs Vg2 elenergi og ekom 30 45
Jåttå vgs Vg3 påbygg 30 78
Bryne vgs Vg3 påbygg 60 99
Haugaland vgs Vg3 påbygg 30 58
Dalane vgs Vg3 påbygg 30 51

Alle fylkeskommunale videregående skoler har oversikt over søkere til egen skole.

Oversikt over søkere til de enkelte utdanningsprogram  i antall og fordeling (PDF, 108 kB)

Påbygg til generell studiekompetanse

Søkertallene har lenge vært høye, men går marginalt ned fra fjoråret. I år er det registrert 644 søkere med ungdomsrett mot 661 i fjor. Tallene inkluderer søking til friskolene. Det er 544 søkere med ungdomsrett til de fylkeskommunale skolene, og vedtatt kapasitet er 408 elevplasser. De som ikke får plass, vil få tilbud om læreplass eller Vg3 fagopplæring i skole.

Søkingen til påbygg til generell studiekompetanse etter fullført yrkesutdanning går kraftig opp med ca. 120 søkere til 752. Tilbudet er en rettighet for de som har avlagt fagprøve eller yrkeskompetanse, og som ønsker studiekompetanse i tillegg.

Flere søker læreplass

Det er rundt 13 prosent flere som har læreplass som første ønske, 2 477 mot 2 195 i fjor. Noe av årsaken til økningen skyldes færre primærsøkere til Vg3 påbygg. En annen forklaring kan være at færre har gjort omvalg på Vg2 eller at noen har fått utsatt læretiden sin på grunn av permitteringer som følge av koronapandemien. Rogaland er fortsatt landets største fagopplæringsfylke målt i antall lærlinger.

Oversikt over de mest søkte lærefagene

De mest søkte lærefagene - skoleåret 2021/2022
Lærefag Søkere
Helsearbeiderfaget 314
Barne- og ungdomsarbeiderfaget 215
Elektrikerfaget 171
Tømrerfaget 137
Industrimekanikerfaget 122
Bilfaget (lette kjøretøy) 91
CNC-faget 73
Kjemiprosessfaget 72
Salgsfaget 64
Logistikkfaget 64
Yrkessjåførfaget 63
IKT-servicefaget 63
Kontor- og administrasjonsfaget 62
Rørleggerfaget 59
Automatiseringsfaget 53
Kokkfaget 45
Matrosfaget 41
Boreoperatørfaget 35
Sikkerhetsfaget 32
Betongfaget 31
Anleggsmaskinførerfaget 31
Sveisefaget 29
Frisørfaget 27