Fylkeskommunen bygger tre kilometer gang- og sykkelvei mellom Solbakk og Grønevoll

Solbakk ligger til venstre i bildet. Den 3,2 kilometer lange gang- og sykkelveien mellom Solbakk og Grønevoll er ferdig i juni 2023.

— Vi er klar og gleder oss til å komme i gang med byggingen langs fylkesvei 523, sier byggeleder Erlend Claussen i Rogaland fylkeskommune.

Bjelland AS vant konkurransen om å bygge sykkel- og gangveien i Strand kommune. Arbeidet starter snart. Kontrakten har en verdi på snaue 60 millioner kroner, eksklusiv moms.

— Målet med prosjektet er å bygge et trafikksikkert tilbud for syklister og gående mellom Solbakk og Grønevoll. Når arbeidet er ferdig, ligger det godt til rette for syklister mellom Tau og Jørpeland. Dette kan også bidra til at flere reiser kollektivt fra pendlerparkeringen på Solbakk og gjennom Ryfast, forteller Claussen.

Litt av det som blir bygd

  • Tre og en halv meter brei og 3200 meter sykkel- og gangvei. Tre meter grøft skiller sykkel- og gangveien og fylkesvei 523
  • Bygger fire busslommer og sju avkjørsler
  • Bygger ett nytt kryss, to fe-underganger blir forlenget

Entreprenøren skifter i tillegg ganske store mengder masser.

— Blant annet må vi utvide veien der det er en del høye fjellskjæringer. Fylkesveien blir da helt stengt i forbindelse med sprengningsarbeidene. Dette må vi komme tilbake til, for detaljene finner vi ut av i lag med entreprenøren, sier Erlend Claussen.