Bergelandstunnelen åpner i morgen

Asbjørn Andås  Fristen for å bli ferdig er 10. januar 2021, men Bergelandstunnelen åpner allerede torsdag 17. desember.

Prosjektleder Joar Løland i Rogaland fylkeskommune er fornøyd med førjulsgaven til alle trafikantene.

- Vi hadde et lite håp om å klare å åpne til jul, og jeg er veldig glad for at arbeidet har gått så godt at vi åpner flere uker før fristen. I tillegg er jeg fornøyd med at vi holder budsjettet, forteller Løland.

Tunnelen i Stavanger sentrum har vært stengt siden 10. august. Nå framstår den som en mye mer trafikksikker, lysere og tørrere tunnel.

Dette er gjort

Entreprenør Otera Traftec har hatt den omfattende rehabiliteringsjobben i den 700 meter lange tunnelen.

  • Ti nye tunnelvifter, de er dobbelt så kraftige som de gamle
  • Kabelbruene, altså de som tunnellysene henger i, er byttet
  • Nye tunnellys
  • Nye nødlys/evakueringslys, hver 25. meter
  • Nye nødtelefoner
  • Kameraovervåkning og et detekteringssystem som fanger opp hendelser i tunnelen er installert

Øvelser

Med det nye systemet som fanger opp hendelser, blir Vegtrafikksentralen (VTS) i Bergen varslet og ser hva som skjer i tunnelen. Ved for eksempel brann i en lastebil kan VTS fjernstyre og stenge tunnelen.

- De nye viftene er større og har mer effekt. Nå er det mulig å håndtere branner bedre enn i dag. Det er viktig med tanke på trafikksikkerheten, poengterer Løland.

Brannvesenet og andre nødetater har allerede blitt kjent med og øvd i tunnelen.