Ledige stillinger hos Tannhelse Rogaland

Tannhelse Rogaland har 40 tannklinikker med til sammen 300 tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer. Vi trenger flere dyktige og engasjerte medarbeider.

Tannhelse Rogaland FKF ivaretar fylkeskommunens ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten og driver helsefremmende og forebyggende arbeid. Tannhelse Rogaland gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper.

Ledige stillinger finner du på Tannhelse Rogaland sine nettsider

Til toppen