Ledige stillinger

Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 4300 ansatte. Vil du være med å utvikle Rogaland sammen med flinke og engasjerte kollegaer?

Se ledige stillinger

Her finner du oversikt over ledige stillinger på våre videregående skoler og i administrasjonen. Du kan sende inn søknad på en av de ledige stillingene eller registrere deg for å få beskjed om aktuelle jobbmuligheter.

Tannhelse Rogaland har 40 tannklinikker med til sammen 300 tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer. Vi trenger flere dyktige og engasjerte medarbeider.

Søknad sendes elektronisk. Originale vitnemål og attester tas med i et intervju. Attestene skal inneholde opplysninger om praksis er i hel stilling eller delstilling og varighet med dato fra og til.

Til toppen