Vi bytter rekrutteringssytem

I en periode vil det derfor være to ulike lenker til våre ledige stillinger.

  1. Ledige stillinger lagt ut før 11. januar
  2. Ledige stillinger lagt ut fra 11. januar

Ledige stillinger

Bli med og utvikle Rogaland for våre innbyggere.

Vi ønsker engasjerte medarbeidere som tar en aktiv, reflektert og ansvarlig rolle i organisasjonen vår. Hos oss møtes mennesker med ulik kompetanse- og utdanningsbakgrunn for å skape en region hvor det er godt å leve, arbeide og bo i for alle.

Mangfold

Rogaland fylkeskommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle som er kvalifisert, etter stillingens krav, til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Bli kjent med noen av våre medarbeidere

Tannhelse Rogaland

Tannhelse Rogaland har 40 tannklinikker med til sammen 300 tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer. Vi trenger flere dyktige og engasjerte medarbeider.

Tannhelse Rogaland FKF ivaretar fylkeskommunens ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten og driver helsefremmende og forebyggende arbeid. Tannhelse Rogaland gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper.

Se ledige stillinger i Tannhelse Rogaland

Lærling i Rogaland fylkeskommune

Vi har i dag over 95 læreplasser i mange forskjellige fag på våre videregående skoler og i fylkesadministrasjonen. Vår ambisjon er å ansette flere lærlinger framover. Blir det deg?  Våre ledige lærlingstillinger for 2022 blir lagt ut på «link se ledige stillinger» i januar og februar.

Bli lærling i fylkeskommunen

Særlige krav

For ansettelse i skole og tannhelse kreves det politiattest fra kandidater som får tilbud om stilling. Øvrige krav følger av stillingsutlysningene.

Søknad sendes elektronisk. Originale vitnemål og attester tas med i et intervju. Attestene skal inneholde opplysninger om praksis er i hel stilling eller delstilling og varighet med dato fra og til.

Til toppen