Tannhelse Rogaland

Tannhelse Rogaland har alle sine tannklinikker åpne. På grunn av økt smitte i samfunnet kan enkelte tannklinikker bli helt eller delvis stengt på kort varsel. Pasienter med timeavtale blir i så fall kontaktet.

Her informerer Tannhelse Rogaland om tannklinikker som har redusert aktivitet på grunn av koronaviruset.

Har du behov for tannhelsehjelp kan du ta kontakt med din tannklinikk på telefon. Vi ber om at ingen pasienter møter direkte på tannklinikken uten avtale.

Alle pasienter som skal motta behandling i offentlig eller privat tannhelsetjeneste, blir bedt om å svare på faste spørsmål for å avklare eventuell smitte med koronaviruset. Dette gjelder også ledsagere. Alle som besøker tannklinikkene skal bruke munnbind når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand. Ledsagere som er med inn til behandling skal benytte munnbind.

Behandling av pasienter med mistenkt, sannsynlig eller påvist smitte, skal i hovedsak utsettes. Ved behov for akutt tannbehandling blir pasienten henvist til en beredskapsklinikk.

Har du vært i kommune med høy smitteforekomst?

Dersom du har timeavtale eller har behov for akuttbehandling, er det viktig at du informerer oss om du de siste ti dagene har oppholdt deg i en kommune eller område med høy smitteforekomst.

Har du vært utenfor Norge?

Har du vært på reise utenfor Norge i løpet av de siste 10 dagene skal du heller ikke møte opp på tannklinikken. Har du behov for akutt tannbehandling, vil du bli henvist til egne beredskapsklinikker. Ta kontakt med din lokale tannklinikk på telefon. 

Mer informasjon finner du på nettsiden til Tannhelse Rogaland

Kontaktperson

Fylkestannhelsesjef Pernille Lysaker
Mobil: 404 55 527

Til toppen