Tannhelse Rogaland - Rogaland fylkeskommune

Tannhelse Rogaland

Tannhelse Rogaland har alle sine tannklinikker åpne, men er ikke tilbake i full drift. Vi er i gang med kontroller og tannbehandling, men færre pasienter får time iløpet av en dag enn ved normal drift. 

Har du behov for tannlege kan du ta kontakt med din tannklinikk på telefon. Vi ber om at ingen pasienter møter direkte på tannklinikken uten avtale.

Alle pasienter som skal motta behandling i offentlig eller privat tannhelsetjeneste, vil bli bedt om å svare på faste spørsmål for å avklare eventuell smitte med Koronaviruset. Dette gjelder også ledsagere.

Behandling av pasienter med mistenkt, sannsynlig eller påvist smitte, skal i hovedsak utsettes. Ved behov for akutt tannbehandling vil pasienten bli henvist til en beredskapsklinikk.

Har du vært utenfor Norge?

Har du vært på reise utenfor Norge i løpet av de siste 10 dagene skal du ikke møte opp på tannklinikken. Behandling av pasienter som har vært utenfor Norge de siste ti dagene skal i hovedsak utsettes. Ved behov for akutt tannbehandling, vil pasienten bli henvist til egne beredskapsklinikker. Ta kontakt med din lokale tannklinikk på telefon. 

Mer informasjon finner du på nettsiden til Tannhelse Rogaland

Kontaktperson

Fylkestannhelsesjef Pernille Lysaker
Mobil: 404 55 527

Til toppen