Protokoll ved positiv antigen hurtigtest

Ved positiv test er det viktig med gode rutiner for å både ivareta personvern, og gjennomføring av godt smittevern ved isolering av smittet/e personer og karantene av nærkontakter (elever og ev. ansatte).

Skolens håndtering av positiv antigen hurtigtest i en skoleklasse:

  1. Når den eller de som avleser testene finner en positiv prøve blir ansvarlig person på skolen (heretter kalt rektor) varslet om dette.
  2. Rektor ikler seg munnbind, hansker og eventuelt visir, tar med seg skriv «Info til elever med smitte» og «Info til elever som skal i karantene» i tillegg til munnbind til klassen ned til klasserommet.
  3. Meldingen til klassen er: «Én eller flere i klasserommet har testet positivt. Det betyr at dere alle enten må i karantene eller i isolasjon. Hva dette innebærer skal dere få på et skriv. Nå skal følgende skje. Alle må, når jeg gir melding om det, rolig pakke sekken sin og gjør seg klar for å reise hjem. Dere skal komme ut av klasserommet én og én og få melding om dere skal i karantene eller er smittet og dermed skal i isolasjon. Læreren kommer til å dele ut munnbind til dere alle som dere skal bruke. Alle vasker hendene godt før dere forlater klasserommet.»
  4. Én og én elev kommer ut og får med seg skriv om karantene eller isolasjon. De som skal i karantene blir bedt om å reise rett hjem og får med seg skrivet «Info til elever som skal i karantene».
  5. Den/de elevene som er smittet blir gitt skrivet «Info til elever med smitte». Denne/disse elevene blir så satt inn på smitterommet på skolen for nærmere informasjon

Praktisk oppfølging av smittet elev

  1. Den smittede blir oppfordret til å ta kontakt med sine foresatte (om hen ikke bor alene) siden de også skal i karantene. Så sant det er mulig å få til, skal foresatte hente eleven, og i samarbeid med skolen sikre at det gjennomføres ny test ved kommunal teststasjon uten opphold.
  2. Eleven skal avlegge ny test i kommunal teststasjon. For å komme dit er følgende metoder for transport aktuelle (i prioritert rekkefølge): a. Gå til teststasjonen der det er mulig b. Bli kjørt av foresatte som uansett selv må i karantene (eventuelt andre som er nærkontakter til eleven) c. Om skolen har egne biler og sjåfør har gjennomgått kurset «opplæring i trygg smitteverntransport». Denne kan bestilles gjennom Helse Bergen ved å sende en mail til aina.skjolddal@helse-bergen.no d. Ta kontakt med transportfirma som har biler med sikker smitteverntransport
  3. Når eleven har fått svar på sin PCR-test meldes dette til skolen. Om denne er positiv blir videre tiltak gjennomført på vanlig måte av kommunalt smittevern. Skolen oversender oversikt over nærkontakter til kommunalt smittevern. Om PCR testen er negativ, meldes det til skolen, og alle tiltak mht isolasjon og karantene avvikles
Til toppen