Protokoll - gjennomføring hurtigtesting på tilrettelagt opplæring

Gjennomføring av hurtigtesting for elever på i tilrettelagt opplæring er annerledes enn med elever i ordinær opplæring. For denne elevgruppen må skolen ha samtykkeerklæring for å kunne gjennomføre COVID-19- hurtigtest.

Hurtigtest-prosjektet innebærer at elevene og tilsatte skal teste seg selv. Når elever ikke kan utføre testen på egenhånd, skal den utføres av personell som er kvalifisert til oppgaven. Hvis mulig bør dette være helsepersonell. Skolehelsetjenesten kan for eksempel utføre slike tester etter avtale med kommunen.

Før testing av andre skal en ikle seg smittevernutstyr: hansker, munnbind, visir og smittefrakk.

Det er viktig å ha avklart hvordan eleven skal transporteres til teststasjon i tilfeller der testen er positiv. Dersom det er behov for spesialtransport (f.eks om eleven er avhengig av rullestol) kan det være tidkrevende å få smittetransport.

Dersom elever viser symptom på sykdom, skal en ikke utføre test, men kontakte foresatte slik at eleven får utført ordinær test hos fastlege eller på teststasjon.

Det er viktig både for denne gruppen og andre at testing ikke erstatter de vanlige smittevernreglene.

 • Hold deg hjemme om du er syk og test deg på teststasjon med PCR test
 • Hold avstand
 • Vask hender og flater

Praktisk gjennomføring

 1. Eget personell på skolen lager i stand reagensrørene med veske før testingen skal foregå.
 2. Eget personell på skolen lager i stand eskene med testutstyr:
  - Testbrikkett
  - Testpinner
  - Reagensrør
  - Kopper
  - Konvolutter
 3. Eget helsepersonell (ansatte på skolen som er opplært) henter esken til avtalt tid og tar det med i klasserommet.
 4. Helsepersonell (ansatte som er opplært) gjennomfører testen med elevene i klasserommet. De som kan gjøre det selv gjør det og de som trenger hjelp får det av helsepersonell.
 5. Helsepersonell samler inn alle konvoluttene og sjekker testbrikkene for resultat i eget rom.
Til toppen