Pilotprosjekt - massetesting på videregående skoler

Onsdag 19. mai startet Rogaland fylkeskommune et pilotprosjekt med frivillig korona-hurtigtesting av elever og lærere på to av de videregående skolene i fylket.

Gand videregående skole er det helse- og oppvekstfag som er med i pilotprosjektet. På Sauda videregående skole er hele skolen med.  

Pilotprosjektet startet 19. mai og varer fram til og med 10. juni. 

Mål: Mest mulig åpne skoler 

Målet med testingen er at elever skal kunne være mest mulig på skolen. Hvis mange elever og ansatte blir testet, er det mulig å oppdage smitte tidlig og sette inn tiltak for å stoppe et større utbrudd av covid-19 (koronavirus). 

I tillegg er massetestingen god trening, i tilfelle det blir et større utbrudd som må håndteres. Testingen er også med på å trygge elever og lærere.

Ukesrapporter og resultater fra testingen

Vi presenterer ukesrapporter og resultater fra testingen når dette foreligger hver uke.

Praktisk informasjon – testing er frivillig 

Testingen er frivillig for elever og ansatte på skolene, og det blir brukt såkalt antigen hurtigtester.  

Testene blir gjort i klasserommet én til to ganger i uken, alt etter hvor mye smitte det er i samfunnet. Elevene og ansatte tar selv prøven fra nesen, etter opplæring. Helsepersonell/annet kvalifisert personell hjelper og veileder med hurtigtestingen. 

Når prøven er tatt går det 15 til 20 minutter før resultatene er klar. 

Informasjon til elever

Informasjon til foresatte

Hva skjer hvis noen er smittet? 

Hvis resultatene av testene viser at ingen i klassen er smittet (altså bare negative tester) får klassen ingen melding. Men hvis testingen viser at én eller flere i klassen/kohorten er smittet (altså én eller flere positive tester), blir det delt ut munnbind og de som testet samtidig blir sendt hjem. For elever under 16 år blir foreldre/foresatte kontaktet.

Informasjon til deg som må i karantene

Hva skjer hvis du er smittet? 

Dersom testen din er positiv, må du i isolasjon. Du blir da kontaktet på skolen og får beskjed om hva som skjer videre. Dersom du skal i karantene, får du beskjed om dette i løpet av dagen.  

I tillegg blir det tatt en ny prøve av deg som blir sendt til et laboratorium for analyse. Dette for å sjekke om resultatet fra hurtigtesten er riktig.  

Dersom den positive testen blir bekreftet, er det bare du og eventuelt dine foreldre/foresatte som får beskjed om dette. Skolen har taushetsplikt.  

Følg smittevernrådene 

Selv om du tester deg jevnlig er det viktig at du fortsatt følger smittevernrådene som gjelder for alle. 

Hvorfor massetester vi? 

Mange restriksjoner på grunn av covid-19 det siste året har ført til at barn og unge i perioder har mistet sosiale møteplasser, spesielt når skoler har blitt stengt.  

Regjeringen, helsemyndighetene, kommunene og skolene er enige om at dette er vanskelig for dere som er unge. Samtidig får elevene bedre opplæring når skolen kan være åpen. Derfor prøver vi å finne metoder som gjør at skolene kan være åpne, selv om det er mye smitte i samfunnet rundt skolen. Ved å teste elever og ansatte jevnlig kan vi også redusere risikoen for spredning av viruset.

Trenger du mer informasjon? 

Mer informasjon om covid-19 (koronavirus) finner du på helsenorge.no og på nettsidene til Sandnes kommune og Sauda kommune.  

Hvis du har spørsmål kan du også kontakte leder for prosjektet, Randi Hummervoll.

Dette er prosjektet

Rogaland fylkeskommune er med i et større hurtigtest-prosjekt med blant andre Vestland fylkeskommune.

I Rogaland leder Randi Hummervoll styringsgruppa. Prosjektet er et samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune som er prosjekteier, statsforvalteren i Rogaland, Sandnes kommune, Sauda kommune og Helse Vest.

Til toppen