Permitteringer lærlinger - Rogaland fylkeskommune

Permitteringer lærlinger

Over 2000 fag- og svenneprøver utsettes og lærlinger permitteres, som følge av koronaviruset. Regjeringens tiltakspakke skal sikre lærlinger inntekt hvis de blir permittert.

Rogaland fylkeskommune er i tett dialog med Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Landsorganisasjonen (LO) og Utdanningsdirektoratet (Udir) for å diskutere ulike løsninger når det gjelder permitteringer, avbrudd, forlengelse av læretid og tilskudd.

Lærlinger er ansatte

I alle forhold som knytter seg til rettigheter og plikter i arbeidslivet, skal lærling/lærekandidat/prakisbrevkandidat/kandidat i fagbrev på jobb, behandles på samme måte som andre ansatte. Lærlinger skal møte på jobb som vanlig, hvis ikke annen beskjed gis fra bedriften.

Fylkeskommunene har ingen myndighet i permitterings-, eller lønnsspørsmål. Ellers gjelder Opplæringsloven og vedtatte prosedyrer og saksgang for avbrudd og heving. 

Alternativ Vg3 fagopplæring i skole

Dersom du som elev i alternativ Vg3 i skole er utplassert ved en praksisplass skal du møte som vanlig til jobb, hvis du ikke får annen beskjed fra bedriften.
Dersom du får varsel om permittering eller blitt permittert, skal du straks kontakte din regionskole for videre oppfølging. Du skal ikke varsle NAV om din permittering fra praksisplass.

Hva skjer ved permittering?

Hvis det er aktuelt å permittere lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater, vil du som lærling/lærekandidat få informasjon om det fra arbeidsgiver/lærebedrift. Du kan også kontakte din tillitsvalgte i bedriften hvis du har spørsmål.

Husk at permittering er en midlertidig situasjon, og at arbeidsavtalen din fortsatt gjelder.

Lærlinger og lærekandidater sikres inntekt hvis de blir permittert (oppdatert 16. mars).

Rogaland fylkeskommune er i dialog med Utdanningsdirektoratet for sammen å finne løsninger for forholdene som vil bli svært krevende for opplæringskontor, selvstendige lærebedrifter, kommuner, fylkeskommuner og prøvenemnder når landet igjen blir «friskmeldt».

Viktig informasjon fra NAV og Udir:

Bedrifter som har lærlinger har ansvar for:

 • å gi informasjon om eventuelle permitteringer
 • å legge til rette for at lærekontrakten kan utvides hvis mulig
 • at det eventuelt settes en ny sluttdato som fylkeskommunen godkjenner
 • å legge til rette for at fag- og svenneprøver kan avlegges på et senere tidspunkt hvis mulig

Fylkeskommunen har fortsatt et ansvar for at lærlingene får fullføre opplæringen.

Stortingets vedtak 16. mars 2020:

 • Sikre full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering, derav staten dekker fra dag 3 til 20. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
 • Innføre en ordning som sikrer personer en inntekt på minimum 80 % av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 % av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G etter dag 20 i permitteringstiden. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
 • Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
 • Innføre en ordning som sikrer lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet en inntektssikring på nivå med lærlingelønnen. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Saksbehandlere tilgjengelig digitalt

Alle medarbeidere i seksjon for fag- og yrkesopplæring i Rogaland fylkeskommune jobber hjemmefra og er tilgjengelige både på telefon og e-post som vanlig. Fram til påske vil saksbehandlere ikke ha møter ute i bedriftene, men vil i stedet håndtere flest mulig henvendelser via telefon, e-post eller Teams.

 • Fylkeskommunen ber opplæringskontor om ha en løpende dialog med medlemsbedriftene med sikte på at lærlingene så fort som mulig kommer tilbake i arbeid.
 • Dersom det viser seg at permittering av lærlingene får en varighet på over 1 måned, og opplæringskontor, kommuner og selvstendige lærebedrifter vurderer at det er behov for utsatt utløpsdato av læretiden, ber vi dere gi oss melding om det. Vi vil som tidligere informert om, sende ut melding på hvilken måte fylkeskommunen ønsker å motta dette.
 • Fylkeskommunen vil i denne situasjonen foreløpig ikke registrere avbrudd i læretid, siden varslene om permittering gjelder en kort periode, de fleste er på 2-3 uker.
 • I noen fag kan det være aktuelt å gi opplæring selv om lærling/lærekandidat/prakisbrevkandidat/kandidat i fagbrev på jobb er permittert. Fylkeskommunen har fått melding om at dette allerede gjøres og vi ber dere vurdere om dette er mulig i deres fag.
Til toppen